Nyhedsbrev Energi&Drift, juli 2011

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Nyhedsbrev Energi&Drift, juli 2011

 

Fjernvarme og naturgas erstatter olie
Siden naturgas blev introduceret i 1986, har den sammen med fjernvarme i stadig stigende grad erstattet olien som opvarmningsmiddel. Således er det opvarmede areal med naturgas steget til 19 procent og fjernvarme til 51 procent i perioden fra 1986 til 2011, mens centralvarme med olie er faldet fra 51 til 17 procent i samme periode.
Læs mere

Bedre udnyttelse af vedvarende energi løbet af fire årtierVindmøller solnedgang 200
En ny rapport fra FNs klimapanel - IPCC - hævder, at 80 procent af verdens energiforbrug i løbet af fire årtier kan blive dækket af vedvarende energikilder.
Læs mere
Rapporten hedder Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation og er på 1.000 sider.
Find rapporten her

Den danske Smart Grid-indsats kortlagt
En ny rapport kortlægger for første gang nuværende og kommende Smart Grid-projekter, der skal hjælpe energisektoren i omstillingen af energisystemet til et intelligent elsystem - et Smart Grid. Det er Koordinationsudvalget for Fremtidens Elsystem, der står bag rapporten. Rapporten, der kortlægger 108 eksisterende og kommende projekter inden for forskning, udvikling og demonstration, er udarbejdet af Dansk Energi og Energinet.dk med en række aktører i ryggen. Rapporten kommer med baggrund i det tegnede billede med anbefalinger til, hvor kommende projekter bør sættes i gang for at sikre en rettidig og tilpasset udvikling på vej mod fremtidens elsystem.
Læs mere

Bliv fjernvarmemesterFJV 2 mænd-200
Der er absolut ingen grund til at betale mere end nødvendigt for varmen - så derfor gælder det om at systemet er optimeret. Men driften af brugerinstallationer har også vital betydning for effektiviteten af fjernvarmesystemet - og fjernvarmeværkernes afkølingsbaserede tariffer gør det bydende nødvendigt at driften optimeres - ud fra et økonomisk synspunkt. Vi har sat fokus på brugernes fjernvarmesystemer og set på hvorledes man her kan opnå de bedste resultater.  
Læs mere

Varmeanlæg uden store varmeregninger
Opbygning og drift af varmeanlæg er vigtig såvel for varmeregningen som for indeklimaet. Varmeanlæg, som er i ubalance, og hvor driften er uhensigtsmæssig, kan give en uforholdsmæssig stor varmeregning. Vi har udviklet nogle kurser, hvor du kan blive fortrolig med metoder til indregulering og drift af varmeanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, du er ansvarlig for.
Læs mere om dynamisk indregulering af varmeanlæg og installationer
Læs mere om regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer

Energivejledning - klimaskærm og installationerweb forside 200
Som energivejleder kan du få en rigtig god forretning ved at give kunden den rigtige vejledning og formidle ideen om energibesparelser og de fordele de medfører. Vi har i samarbejde med bl.a. Dansk Byggeri og TEKNIQ udviklet to kurser, der sætter fokus på dette.
Læs mere om kurset Energivejledning - klimaskærm
Læs mere om kurset Energivejledning - installationer

Større effektivitet på køleanlæg
Køleanlæg kan være en hård belastning for driftsomkostningerne - og erfaringerne viser, at der er mange muligheder for at effektivisere anlæggene og mindske driftsomkostningerne. Vi har sat fokus på både det teoretiske og det praktiske i forbindelse med funktionen af køleanlæg på to kursusmoduler.
Læs mere om modul 1      Læs mere om modul 2     
 

Drift og vedligehold af ventilationsanlægvent kursist på knæ 200
Et dårligt projekteret eller vedligeholdt ventilationsanlæg giver ofte et dårligt indeklima bl.a. på grund af træk, støj og dårlig luft i lokalerne - og samtidig er energiforbruget alt for stort. Vi sætter fokus på ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger i slutningen af november.
Læs mere

Gulvvarme er behageligt
Vi sætter igen i dette efterår vort populære gulvvarmekursus på programmet i Taastrup. Her ser vi bl.a. på de mange forskellige forhold, der er væsentlige for, at det færdige gulvvarmeanlæg vil fungere optimalt og opfylde bestemmelserne i bygningsreglementerne.
Læs mere

Lavenergiskolen for boligbyggeri - nyt intensivt kursus
Dette kursus giver arkitekter og ingeniører den basisviden, der er nødvendig ved projektering af boliger med meget lavt energiforbrug. Du får her viden om og inspiration til projektering af EFH juli 2010lavenergibyggeri, energiramme, Lavenergiklasse 2015 og energineutralt byggeri samt Be10. Løsningerne inkluderer planlægningsproces, bygningsudformning, klimaskærm, installationer, styring samt udnyttelse af vedvarende energi. Vi gennemgår cases med nyopførte lavenergibyggerier, hvor de enkelte tiltag er valgt med henblik på at opnå Lavenergiklasse 2015/passivhus.
Læs mere

God energirådgivning til varme, ventilation og vedvarende energi i 2011 
Vi sætter i løber af de næste måneder fokus på varme, ventilation og vedvarende energi i vores fleksible modulsystem "God energirådgivning", hvor du selv kan sammensætte dit uddannelsesprogram efter behov. På 2 tre-dages kurser fokuserer vi på større bygninger, dvs. etageboliger, kontorbyggeri, offentlige institutioner og lignende. På 3 én-dages kurser fokuserer vi på énfamiliehuse, dvs. parcelhuse, række- og dobbelthuse og lignende. Du kan følge de i alt 5 kurser uafhængigt af hinanden. Kurserne er udviklet specielt for energikonsulenter, energirådgivere og andre, der beskæftiger sig med energirådgivning i forbindelse med eksisterende byggeri.
Læs mere

Hybrid- og elbilerElbil åben hjelm 200
Flere og flere bilproducenter lancerer hybridbiler og elektriske biler. Fremtiden bringer flere køretøjer med en række forskellige elektriske drivlinjer og energilagre. Vi har udviklet dette nye kursus, hvor du bl.a. får kendskab til elektriske komponenter, såsom inverter, el-motor, sikkerhedssystem og batteri.
Læs mere

Kalibrering og måling 
Vi har bundet en buket af koncentrerede én- og to-dages kurser inden for måleteknik og kalibrering. På kurserne får du en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter, måleusikkerhed og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne. Læs mere om kurserne: 
Det udvidede kursus om temperatur - måling og kalibrering
Infrarød temperatur - måling og kalibrering

Praktisk kalibrering af vægte og lodder
Måleusikkerhed i praksis
Mikroflow og små væskevolumenerMåleteknik 200.
Kontrol af vand- og fjernvarmemålere

Energioptimering og kvalitet er i fokus i det nye kursusprogram for Teknologisk Institut i 2011
Teknologisk Instituts kurser, konferencer og temadage har hvert år mere end 31.000 deltagere og dækker et bredt spektrum af områder, bl.a. om energi, byggeri, kalibrering og måleteknik, hvor aktuelle emner også behandles. På energiområdet er der lagt vægt på kurser, der fokuserer på muligheder for at reducere energiforbruget – både i forbindelse med etablering, drift og vedligehold.  Inden for kalibrering og måling er der særlig fokus på kvalitet.

Læs mere om 2011-kurser på energiområdet
Læs mere om 2011-kurser inden for kalibrering og måling

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring
Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail