Nyhedsbrev Energi&Drift, juli 2012

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Nyhedsbrev Energi&Drift, juli 2012

Temamøde om bygninger og Smart GridEFH med sø 200
Mødet fokuserer på bygninger, der i fremtiden ikke vil være passive energiforbrugere, men tage aktivt del i den nationale energi-infrastruktur ved både at producere og forbruge energi. Temamødet finder sted på Teknologisk Institut i Taastrup den 17. september.
Læs mere

EuroBioRef projekt - summary
EuroBioRef (EUROpean multilevel integrated BIOREFinery design for sustainable biomass processing) dækker hele processen fra omdannelse af biomasse, fra produktion af ikke-spiselige afgrøder til kommercielle slutprodukter. Der deltager 29 partnere fra 14 lande.
Læs mere

Fem nye pjecer om EU-udbudEU_flag 200
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver fem pjecer om reglerne for EU-udbud, annoncering og licitation. Pjecerne gør det lettere at blive klogere på udbud og danne sig et overblik over reglerne.
Læs mere

Nyt kursus om brændselsceller
Brændselsceller er en teknologi med stort potentiale til at skabe nye unikke produkter. På dette kursus ser du eksempler på mulighederne og får samtidigt indblik i brændselsceller og brændstoffer. Få på kurset mere at vide om: Brændselsceller, brændstoffer til brændselsceller, sikkerhed i forbindelse med brug af hydrogen, konkrete brændselscelleanlæg, praktisk arbejde med hydrogen og brændselsceller mv.
Læs mere

Tørring med det lavest mulige energiforbrugTørring fryse- 200
På dette nye kursus får du den teoretiske forståelse for tørreprocesser med særligt fokus på proces- og energioptimering af processen. Tørring er en af de mest energikrævende processer i den danske industri, og der er ofte gode muligheder for optimering.
Læs mere

Få styr på forureningsrisikoen
Efter en række kedelige forureningssager på offentlige vandforsyningsanlæg samt forurening af interne vandinstallationer, er der blevet sat fokus på øget sikkerhed fra myndighedernes side. Der er bl.a. udgivet en ny standard, DS/EN 1717, der i henhold til bygningsreglementet skal anvendes sammen med vandnormen DS439.
Læs mere

TermograferingTermografering 200
Med anvendelse af termografering ved screening af bygninger har du med relativt lille indsats mulighed for hurtigt og professionelt at formidle dine anbefalinger til forbedringer på bygningen. Vi har udviklet dette 1-dages kursus, hvor du får lejlighed til at stifte bekendtskab med de nyeste erfaringer indenfor termografering med særlig fokus på hvordan man bedst anvender termografering i arbejdet som energivejleder overfor parcelhusejere og andre med ansvar for bygningers brug og drift.
Læs mere

Varmeanlæg uden store varmeregninger
Opbygning og drift af varmeanlæg er vigtig såvel for varmeregningen som for indeklimaet. Varmeanlæg, som er i ubalance, og hvor driften er uhensigtsmæssig, kan give en uforholdsmæssig stor varmeregning. Vi har udviklet nogle kurser, hvor du kan blive fortrolig med metoder til indregulering og drift af varmeanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, du er ansvarlig for.
Læs mere om dynamisk indregulering af varmeanlæg og installationer
Læs mere om regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer

FjernvarmemesterFJV 2 mænd-200
Der er absolut ingen grund til at betale mere end nødvendigt for varmen - så derfor gælder det om at systemet er optimeret. Men driften af brugerinstallationer har også vital betydning for effektiviteten af fjernvarmesystemet - og fjernvarmeværkernes afkølingsbaserede tariffer gør det bydende nødvendigt at driften optimeres - ud fra et økonomisk synspunkt. Vi har sat fokus på brugernes fjernvarmesystemer og set på hvorledes man her kan opnå de bedste resultater.  
Læs mere

Større effektivitet på køleanlæg
Køleanlæg kan være en hård belastning for driftsomkostningerne - og erfaringerne viser, at der er mange muligheder for at effektivisere anlæggene og mindske driftsomkostningerne. Vi har sat fokus på både det teoretiske og det praktiske i forbindelse med funktionen af køleanlæg på to kursusmoduler.
Læs mere om modul 1      Læs mere om modul 2   

web forside 200Næsten 2000 er nu uddannet til energivejleder
Som energivejleder kan du få en rigtig god forretning ved at give kunden den rigtige vejledning og formidle ideen om energibesparelser og de fordele, som de medfører. Vi har i samarbejde med bl.a. Dansk Byggeri og TEKNIQ udviklet to kurser, der sætter fokus på dette.
Læs mere om kurset Energivejledning - klimaskærm
Læs mere om kurset Energivejledning - installationer  

Energivejledning til større bygninger
Vi har nu udviklet en særlig overbygning – modul 2 - til Energivejlederuddannelsen. Her får du koblet energi- og byggeteknisk viden med værktøjer og redskaber, som gør det muligt at kortlægge, analysere og beregne besparelsespotentialet for større bygninger.

Energivejledning – installationer modul 2
Vi arbejder på dette kursus primært med installationer for solenergi, varme, ventilation, teknisk isolering og belysning, men ser også på helhedsperspektivet og på løsninger, der kræver indsats på tværs af de håndværksmæssige fagområder. Du vil få kendskab til de sidste nye energiløsninger og pakkeløsninger, og du kommer til at arbejde med tilrettelæggelsen af screenings- og tilbudsforløbet specielt med henblik på at håndtere de beslutningstagere, der typisk varetager de større bygninger.
Læs mere

Energivejledning – klimaskærm modul 2
Vi arbejder på dette kursus primært med facadeløsninger, efterisolering og energirigtige løsninger for vinduer og døre, men ser også på helhedsperspektivet og på løsninger, der kræver indsats på tværs af de håndværksmæssige fagområder. Du vil få kendskab til de sidste nye energiløsninger og pakkeløsninger, og du kommer til at arbejde med tilrettelæggelsen af screenings- og tilbudsforløbet specielt med henblik på at håndtere de beslutningstagere, der typisk varetager de større bygninger.
Læs mere  

Drift og vedligehold af ventilationsanlægvent kursist på knæ 200
Et dårligt projekteret eller mangelfuldt vedligeholdt ventilationsanlæg giver ofte et dårligt indeklima bl.a. på grund af træk, støj og dårlig luft i lokalerne - og samtidig er energiforbruget alt for stort. Vi sætter fokus på ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger i slutningen af september.
Læs mere

Gulvvarme er behageligt
Vi sætter igen i dette efterår vort populære gulvvarmekursus på programmet i Taastrup. Her ser vi bl.a. på de mange forskellige forhold, der er væsentlige for, at det færdige gulvvarmeanlæg vil fungere optimalt og opfylde bestemmelserne i bygningsreglementerne.
Læs mere

Kalibrering og måling 
Vi har bundet en buket af koncentrerede 1- og 2-dages kurser inden for måleteknik og kalibrering. På kurserne får du en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter, måleusikkerhed og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne. Læs mere om kurserne: 
Det udvidede kursus om temperatur - måling og kalibrering
Infrarød temperatur - måling og kalibrering
Praktisk kalibrering af vægte og lodder
Mikroflow og små væskevolumenerMåleteknik 200.
Kontrol af vand- og fjernvarmemålere
Måleusikkerhed for ikke-måleteknikere
Temperatur - måling og kalibrering
Væskeflow - måling og kalibrering

 

Energioptimering og kvalitet er i fokus i kursusprogrammet for Teknologisk Institut i 2012
Teknologisk Instituts kurser, konferencer og temadage har hvert år mere end 31.000 deltagere og dækker et bredt spektrum af områder, bl.a. om energi, byggeri, kalibrering og måleteknik, hvor aktuelle emner også behandles. På energiområdet er der lagt vægt på kurser, der fokuserer på muligheder for at reducere energiforbruget – både i forbindelse med etablering, drift og vedligehold.  Inden for kalibrering og måling er der særlig fokus på kvalitet.
Læs mere om 2012-kurser på energiområdet
Læs mere om 2012-kurser inden for kalibrering og måling

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring
Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail