Nyhedsbrev Energi&Drift, oktober 2009

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Nyhedsbrev Energi&Drift, oktober 2009

Søsalat
Søsalat er en ideel råvare til fremstilling af bioethanolDe første resultater fra Danmarks hidtil største projekt med alger til energiproduktion viser et udbytte på omkring 45 tons tørstof/hektar.
Læs mere

Briterne bliver førende på havenergi
Mens tyskerne og spanierne er indehavere af den europæiske førertrøje inden for solenergi, og Danmark ligger helt fremme inden for vindkraft, er Storbritannien på vej mod at blive Europas førende land, når det drejer sig om havenergi.
Læs mere

Pas på de farlige stoffer i ældre bygningerEternittagplade 200.
På en temadag i november sætter vi fokus på et af de store problemer inden for byggeriet, nemlig de sundhedsskadelige stoffer man kan møde ved nedrivning og renovering af ældre huse. Vi ser bl.a. på asbest, som stadig er et stort sundhedsproblem for håndværkere og andre, der "åbner" gamle bygninger. Vi ser bl.a. også på PCB og på skimmelsvamp - og på om gammel mineraluld er farligt - samt hvilke forholdsregler skal man tage.
Læs mere 
 

 

Temadag om smarte sensorer
sensorer 200Vi vil i fremtiden drage store fordele af smarte sensorer og på temadagen den 5. november ser vi på teknologien og hvad sensorerne kan bruges til. Du får bl.a. præsenteret cases fra virksomheder, der med egne ord beskriver skiftet til denne næste generations teknologi. De mange cases krydres desuden med uvildige og objektive indlæg om bl.a. muligheder og begrænsninger inden for trådløs kommunikation og energy harvesting.                                                                                                                          
Læs mere
 

 

Temadag om varmemålingetagebyggeri
Måling af varmeforbrug har været lovpligtigt i mere end 10 år. På temadagen den 12. november fokuserer vi på erfaringerne og ser bl.a. på spørgsmål som:- Hvordan er forbruget i ejendommene? - Hvordan er erfaringerne set fra boligselskabernes side? - Kom der skimmelsvamp på grund af overdrevne besparelser? - Blev energibesparelserne nået? - Skal vi lave om i fordelingsnøglerne, når der skal ske noget?- Hvad med klager? 
Læs mere
 

 

Seminar om belysning
Belysningsseminar 200På seminaret vil du få styrket din viden om nye værktøjer og indfaldsvinkler til at afdække belysning med det laveste energiforbrug. Du vil blive fagligt og teknisk bedre rustet til at identificere energibesparelsespotentialet inden for belysning i større bygninger. Vi tager udgangspunkt i de typiske lyskilder med en indledende gennemgang af forkoblingsudstyr, armaturer og belysningsformer - og energieffektive alternativer.
Læs mere
 

 

CO2-kølemidler
CO­2 er et attraktivt kølemiddel. Det er ubrændbart, ugiftigt og særdeles effektivt. I takt med den teknologiske udvikling og de stigende miljøkrav, stiger antallet af anlæg med CO2 nu kraftigt - og der er næppe tvivl om, at populariteten af disse anlæg vil stige ganske væsentligt.
Læs mere om principperne 
Læs mere om det praktiske

Optimal drift, styring og regulering VVS-anlæg
Varmeregningens størrelse afhænger meget af VVS-systemernes opbygning og drift. Varme- og ventilationsanlæg, som er i ubalance, har dårlig regulering og uhensigtsmæssig drift giver store og unødvendige energiforbrug - og ofte et dårligt indeklima. Vi har udviklet et kursus, hvor du kan blive fortrolig med metoder til regulering og drift af varme- og ventilationsanlæg - metoder du umiddelbart vil kunne anvende på de anlæg, du er ansvarlig for.
Læs mere om regulering af varme-, ventilations- og brugsvandsinstallationer

Skab en god basis for et godt arbejdsmiljø og et lavt energiforbrug pige m blomst 200
Der er masser af muligheder for at etablere gode ventilationsløsninger. Gode og sikre muligheder for at designe og optimere ventilationsanlæg, der samtidig har en arbejdsmiljøgevinst, er en af de ting, man kan få med hjem fra kurset "Effektiv industriventilation".
Læs mere

Kursus i vand- og fjernvarmemåling
Fjernvarmemåling 200
Korrekt vand- og fjernvarmemåling får større og større betydning på grund af høje energipriser, lovkrav om anvendelse af målere og etablering af kontrolsystemer for målere. På et dette koncentrerede en-dags-kursus får du en viden om vand- og fjernvarmemåling og -målere samt introduktion til metoder, der vil gøre dig i stand til at vælge, installere og kontrollere målere. Vi gennemgår bl.a. principper for måling og dimensionering samt ser på, hvorledes målerne kan installeres og de problemer, der kan opstå i installationen.
Læs mere

Vådrum og vandinstallationer 
Vi sætter i dette efterår fokus på  rum, der har fugt og vandpåvirkninger. Vi ser bl.a. på hvorledes du kommer sikkert i "hus" med projekterne - både i forbindelse med nybygninger og renovering.
Læs mere om vådrum

Energibesparelser og vedvarende energi solpanel mont mand-200
Vi har udviklet 2 helt nye kurser om vedvarende energi og energibesparelser på tværs. Ved at deltage i disse kurser, sikrer du dig den nyeste viden på området samt den viden og de redskaber, som gør dig i stand til at give god vejledning og inspiration.
Læs mere

Fokus på ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger
vent mand og Drivsholm indregul 200Dårligt projekterede eller mangelfuldt vedligeholdte ventilationsanlæg giver tit gener i form af bl.a. træk, støj og dårlig luft i lokalerne. Samtidig vil energiforbruget meget ofte være for stort. Derfor er det vigtigt med et godt kendskab til ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger. Det giver de bedste muligheder for at sikre et godt indeklima til den rigtige pris. På kurset "Ventilationsteknik for driftspersonale" sætter vi bl.a. fokus på disse forhold.
Læs mere  

Kursus om varmepumper og varmegenvindingugle lille 200
Få mere at vide om varmepumpeteknologi, kølemidler, anlægsdimensionering samt design af varmepumpe- og varmegenvindingssystemer. Du får også en introduktion til det nye bygningsreglement, og hvilke konsekvenser dette har for varmepumpeinstallationer. Og så bliver du præsenteret for en række eksempler på ny teknologi inden for varmepumpeområdet, bl.a. nye reguleringer og anvendelsen af CO2 som kølemiddel i varmepumper.
Læs mere 

God energirådgivning
Vi har udviklet et fleksibelt modulsystem, hvor du selv kan sammensætte dit uddannelsesprogram efter behov. På 2 tre-dages-kurser fokuserer vi på større bygninger, dvs. etageboliger, kontorbyggeri, offentlige institutioner og lignende. På 4 én-dages-kurser fokuserer vi på énfamiliehuse, dvs. parcelhuse, række- og dobbelthuse og lignende. Du kan følge de i alt 6 kurser uafhængigt af hinanden. Kurserne er udviklet specielt for energikonsulenter, energirådgivere og andre, der beskæftiger sig med energirådgivning i forbindelse med eksisterende byggeri.
Læs mere

EFH manipulation 200Energikravene i det nye bygningsreglement 
På et koncentreret to-dages-kursus sættes bl.a. fokus på fremgangsmåderne ved energi- og konsekvensberegninger samt alternative løsninger, samspil, strategi og prioritering. Vi ser på eksempler via øvelser på pc. Basisværktøjer og metoder er SBi-anvisning 213, Be06 og BR08. Lærerpanelet består af 7 undervisere, som er specialister inden for de enkelte teknologiområder.
Læs mere

Brug de rigtige målemetoder
Målemetoder og målenøjagtighed er vigtige for at opnå det ønskede resultat. Vi har sat fokus på de problemstillinger og udfordringer, der er i denne forbindelse. Vi har udviklet nogle koncentrerede én-dages-kurser, hvor du får en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne fra kalibreringscertifikater og målinger af væskeflow og temperatur.
Læs mere om temperatur - måling og kalibrering
Læs mere om væskeflow - måling og kalibrering

Hvor meget måler du forkert?
Måleusikkerheden på målinger og kalibreringer skal være kendt og dokumenteret for at sikre en god og realistisk vurdering af måleresultatet. Vi sætter fokus på dette vigtige område og på forskellige metoder.
Læs mere om måleusikkerhedsberegning

kursuskat energi 2009 -150Bestil program for 2009-kurser på Teknologisk Institut 
Programmet for Teknologisk Instituts kurser for 2009 er en god mulighed for at få et overblik over uddannelsestilbuddene. Teknologisk Institut har i mere end 30 år udbudt et bredt sortiment af kurser. Mere end 38.000 medarbejdere og ledere deltager hvert år på Teknologisk Instituts kurser og konferencer. Katalogerne kan bestilles online ved at udfylde kursuskat kvalitet 2009 150bestillingsformular. Du kan også se kurserne online på www.teknologisk.dk/kurser.

 

 

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring
Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail.