Nyhedsbrev Energi&Drift, september 2009

Poul  Jeremiassen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 09.

Nyhedsbrev Energi&Drift, september 2009

Ny hjemmeside skal hjælpe energirenoveringer på vej
www 200Et nyt gratis web-værktøj skal hjælpe bygningsejere, tekniske rådgivere og udførende håndværkere til at renovere så energirigtigt som muligt. Den nye hjemmeside er etableret af Grundejernes Investeringsfond og Realdania. Hjemmesiden skal give et hurtigt overblik over, hvilke energibesparende eller energioptimerende tiltag, der vil være fornuftige at foretage i forbindelse med renovering af en given bygning - og sigter primært mod renovering af etageejendomme.
Læs mere

Mand der taler 200Viden og forskning til små og mellemstore virksomheder
Efter at Forsknings- og Innovationsstyrelsen har haft lukket for ansøgning til videnkuponer i ferieperioden, åbnes der for ansøgninger igen fra den 1. september. Rådet for Teknologi og Innovation, RTI, tilbyder små og mellemstore virksomheder rabatkuponer til køb af viden eller forskning.
Læs mere 

Temadag om ventilation og varmepumper
Både internationalt og nationalt er der sat en lang række initiativer i gang - initiativer, der skal gives den allerstørste opmærksomhed og bevågenhed fra ventilations- og varmepumpebranchen i Danmark. Det er specielt dokumentation af produkter, standarder og lovgivning, der er i fokus og interessante for branchen. Det er emner som, hvis de gives den rette opmærksomhed og vægt, vil give nye muligheder for den danske producentbranche. Teknologisk Institut har, i samarbejde med Dansk Ventilation, sat særlig fokus på dette område.
Læs mere
 
EFH manipulation 200Temadag om varmeinstallationer i lavenergibyggeri
Lavenergibyggeri stiller anderledes krav til varmeinstallationerne end traditionelt byggeri. Da lavenergibyggeri har et meget lille varmetab, kan installationen og stikledningen udføres i meget mindre dimensioner end hidtil. Omvendt er forbruget af varmt brugsvand uændret. Solfanger og varmepumpe er ofte med i billedet og varmeproduktionen kan i perioder være større end varmeforbruget. Vi sætter fokus på varmeinstallationerne i lavenergibyggeriet den 1. oktober.
Læs mere

samtale på dæk 200Godt indeklima til den rigtige pris
Du får et rigtig godt indeklima til den rigtige pris, hvis ventilationsanlægget indreguleres, så de rigtige luftmængder passerer alle komponenterne i kanalsystemet. Vi har udviklet to moduler om måling på og indregulering af ventilationsanlæg, som vi tilbyder her til efteråret.
Læs mere om modul 1
Læs mere om modul 2

Et velfungerende ventilationsanlæg er basis for godt arbejdsmiljø og et lavt energiforbrug
Der er masser af muligheder for at etablere gode ventilationsløsninger. Gode og sikre muligheder for at designe og optimere ventilationsanlæg, der samtidig har en arbejdsmiljøgevinst.
Læs mere om effektiv ventilation og aircondition
Læs mere om energiøkonomisk industriventilation

Gulvvarme kan være dyrt og dårligt
Vi sætter igen i dette efterår et af vore mest populære kurser om gulvvarme på programmet. Her ser vi bl.a. på de mange forskellige forhold, der er væsentlige for, at det færdige gulvvarmeanlæg vil fungere optimalt og opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet.
Læs mere 

mand med gul hjelm 200Vandinstallationer uden problemer i det nye bygningsreglement
Når vandinstallationerne dimensioneres korrekt får man det bedste resultat og de færreste problemer. Vi har sat fokus på vandinstallationerne og de ændrede regler.
Læs mere

Vådrum og vandinstallationer 
Vi sætter i foråret fokus på vandinstallationerne og de rum, der har fugt og vandpåvirkninger. Vi ser bl.a. på hvorledes du kommer sikkert i "hus" med projekterne - både i forbindelse med nybygninger og renovering.
Læs mere om vådrum

Energibesparelser og vedvarende energi 
Vi har udviklet 2 helt nye kurser om vedvarende energi og energibesparelser på tværs. Ved at deltage i denne kursusrække, sikrer du dig den nyeste viden på området samt den viden og de redskaber, som gør dig i stand til at give god vejledning og inspiration. Vi sætter også vores velrenommerede kursus "Beregning og dimensionering af solvarmeanlæg" på plakaten i dette efterår.
Læs mere om de to nye kurser
Læs mere om beregning og dimensionering af solvarmeanlæg

Godt eller dårligt? Fokus på ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsningerVent anlæg Fieds 200
Dårligt projekterede eller mangelfuldt vedligeholdte ventilationsanlæg giver tit gener i form af bl.a. træk, støj og dårlig luft i lokalerne. Samtidig vil energiforbruget meget ofte være for stort. Derfor er det vigtigt med et godt kendskab til ventilationsanlægs funktion, muligheder og begrænsninger. Det giver de bedste muligheder for at sikre et godt indeklima til den rigtige pris. På kurserne "Ventilationsteknik for driftspersonale" sætter vi bl.a. fokus på disse forhold.
Læs mere  

God energirådgivning
Vi har udviklet et fleksibelt modulsystem, hvor du selv kan sammensætte dit uddannelsesprogram efter behov. På 2 tre-dages-kurser fokuserer vi på større bygninger, dvs. etageboliger, kontorbyggeri, offentlige institutioner og lignende. På 4 én-dages-kurser fokuserer vi på énfamiliehuse, dvs. parcelhuse, række- og dobbelthuse og lignende. Du kan følge de i alt 6 kurser uafhængigt af hinanden. Kurserne er udviklet specielt for energikonsulenter, energirådgivere og andre, der beskæftiger sig med energirådgivning i forbindelse med eksisterende byggeri.
Læs mere

Energikravene i det nye bygningsreglement 
På et koncentreret to-dages-kursus sættes bl.a. fokus på fremgangsmåderne ved energi- og konsekvensberegninger samt alternative løsninger, samspil, strategi og prioritering. Vi ser på eksempler via øvelser på pc. Basisværktøjer og metoder er SBi-anvisning 213, Be06 og BR08. Lærerpanelet består af 7 undervisere, som er specialister inden for de enkelte teknologiområder.
Læs mere

Gode resultater for både indeklima og økonomi
undervisning med skærmDårligt indregulerede anlæg giver dårligt indeklima og store omkostninger til drift, service og vedligehold - og det er både i det eksisterende byggeri og i det nye moderne byggeri. På kurset "Dynamisk indregulering af installationer" kan du lære mere om, hvordan du får bedre styr på dine varmeanlæg. Du får bl.a. mulighed for at kombinere teorien med indreguleringsøvelser i praksis - både på 1:1-modeller og på nyudviklede dynamiske simulatorer.
Læs mere

Større effektivitet på køleanlæg
Køleanlæg kan være en hård belastning for driftsomkostningerne - og erfaringerne viser, at der er mange muligheder for at effektivisere anlæggene og mindske driftsomkostningerne. Vi har sat fokus på både det teoretiske og det praktiske i forbindelse med funktionen af køleanlæg på 2 kursusmoduler.
Læs mere om modul 1      Læs mere om modul 2     

Optimeret drift af kølesystemerFields 200.
Få mere at vide om mulighederne for optimeret drift af køleanlæg - analyser, praktisk måleøvelse med behandling af data. Kurset "Optimeret drift af køleanlæg" har som mål at give dig et grundlag for at gennemføre energiøkonomisk optimering af driften på køleinstallationer.
Læs mere

Køling med ammoniak
Vi sætter igen fokus på opbygning samt drift og vedligeholdelse af større industrielle totrinskøleinstallationer med ammoniak som kølemiddel. På kurset ser vi bl.a. på registrering, måling og behandling af driftsdata samt indstilling, indregulering og overvågning. De sikkerhedsmæssige forhold vedrørende ammoniak vil også blive behandlet.
Læs mere

Brug de rigtige målemetoder
rød spiral 200Målemetoder og -nøjagtighed har høj prioritet i dagens Danmark. Vi har derfor sat fokus på de problemstillinger og udfordringer, der er i denne forbindelse. Vi har bundet en buket af koncentrerede én-dages-kurser, hvor du får en grundig indsigt i målingens praktiske anvendelse, valg af målemetoder, instrumenter og udstyr samt hvorledes du vurderer resultaterne fra kalibreringscertifikater og målinger. 
Læs mere om infrarød temperatur - måling og kalibrering
Læs mere om temperatur - måling og kalibrering
Læs mere om luftfugtighed - måling og kalibrering
Læs mere om væskeflow - måling og kalibrering
Læs mere om tryk - måling og kalibrering
Læs mere praktisk kalibrering af vægte og lodder

Hvor meget måler du forkert?
Måleusikkerheden på målinger og kalibreringer skal være kendt og dokumenteret for at sikre en god og realistisk vurdering af måleresultatet. Vi sætter fokus på dette vigtige område og på forskellige metoder.
Læs mere om måleusikkerhed i praksis
Læs mere om måleusikkerhedsberegning

Kommunikation og målingkomm mål 200
Måleudstyret bliver mere og mere intelligent. Ønsker du at kommunikere aktivt med måleudstyr åbner det for en mangfoldighed af muligheder inden for overvågning og styring. Fjernkommunikation er en god idé til forbrugsaflæsning og overvågning. I forbindelse med maskiner, målere og andet udstyr spredt på forskellige adresser samt mobil installation, udstyr adskilt af bygninger, veje eller landegrænser, er kabler ikke løsningen. Få overblik over de forskellige teknologiers muligheder og begrænsninger.
Læs mere om kommunikation mellem måleudstyr
Læs mere om fjernkommunikation
 

kursuskat energi 2009 -150Bestil program for 2009-kurser på Teknologisk Institut 
Programmet for Teknologisk Instituts kurser for 2009 er en god mulighed for at få et overblik over uddannelsestilbuddene. Teknologisk Institut har i mere end 30 år udbudt et bredt sortiment af kurser. Mere end 38.000 medarbejdere og ledere deltager hvert år på Teknologisk Instituts kurser og konferencer. Katalogerne kan bestilles online ved at udfylde kursuskat kvalitet 2009 150bestillingsformular. Du kan også se kurserne online på www.teknologisk.dk/kurser.

 

 

Tilmelding til Energi&Drift og adresseændring
Her kan du tilmelde en kollega eller en ven - eller oplyse os om din ny e-mail.