OmniRota-projektet er bevilget

Hjulmodul

OmniRota-projektet er bevilget

Teknologisk Institut har af Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE) i Fødevareministeriet fået bevilget midler til projektet OmniRota – Konfigurerbare hjulmoduler til mobile robotter i gartnerier, land- og havebrug.

Projektets konsortium består foruden Teknologisk Institut af Forksningscenter Bygholm, Vitus Bering Danmark, DesignPartners og Sauer-Danfoss.

Fra Teknologisk Institut deltager Center for Informatik, Center for Produktudvikling, Center for Vedvarende Energi samt Center for Robotteknologi.

Budgettet på projektet er på knapt 3 mio. kr.

OmniRota projektet vil prikke hul på den væsentligste barriere ved at modne de teknologier og den integration af teknologier, som udgør et konfigurerbart hjulmodul. Erfaringer viser nemlig, at det mest komplicerede, tidskrævende og risikable i udviklingen, produktionen og vedligeholdelsen af mobile robotter er hjulene og hvad dertil hører af udformning, motorer, sensorer, elektronik, software, lejer, ledninger, kabler og andet.

Et sådant hjulmodul skal kunne købes hjem og påmonteres en mobil robotplatform, på en plug-and-play OmniRota1lignende facon. Dermed kan robotudviklerne koncentrere indsatsen om redskaberne og brugerinteraktionen.

Danske udstyrsleverandører ønsker relativt nemt, hurtigt og billigt at kunne udvikle, producere og markedsføre mobile robotter og små køretøjer til brug i gartnerier samt land- og havebrug i de kommende år.

Relevante behov af markedsmæssig, teknisk og betjeningsmæssig art vil være tænkt ind i hjulet. Det vil være konfigurerbart, så udviklerne af de mobile robotter kan bestille helt eller delvist færdigkonfigurerede hjulmoduler hjem, præcist tilpasset de opgaver, robotten skal løse. Det gælder styringer, hjul, motorkraft, gear, energiforsyning m.v., samt farve, form og andet af æstetisk art på hjulets ydre skal. Brugerne vil også nemt kunne vedligeholde hjulmodulet og dets bestanddele.

Tanken er, at der kun bliver et enkelt stik til energiforsyning mellem platformen og de enkelte hjulmoduler, og at datakommunikation mellem platformen og hjulmodulerne sker trådløst. Det sikrer en meget enkelt integration og ibrugtagning.

Ud over en teknisk indsats, har OmniRota et formidlings- og kontaktskabende formål, idet partnerne vil sikre, at de rette aktører involveres i processen frem mod en produktion og en markedsintroduktion.

Succeskriteriet for projektet er, at de deltagende virksomheder vælger at kommercialisere hjulmodulet efter projektafslutning.