ATEX-direktivet: Opbevaring af teknisk dossier – bilag VIII

Steen  Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 93.

ATEX-direktivet: Opbevaring af teknisk dossier – bilag VIII

Teknologisk Instituts afdeling Certificering & Inspektion er en uvildig og uafhængig afdeling, der er udpeget af de danske myndigheder som bemyndiget organ i Danmark (Notified Body – ExNB) også  for ikke-elektrisk materiel og kan i den forbindelse opbevare tekniske dossierer  for mekanik ydstyr i overensstemmelse med kravene i ATEX-direktivet.

Teknisk dossier
Anmodning om opbevaring af et teknisk dossier skal i hovedtræk indeholde følgende information:

  • Fabrikantens navn og adresse samt information om evt. produktionssteder
  • Beskrivelse af type og evt. modelnøgle
  • ATEX-mærkning
  • Konstruktions- og fabrikationstegninger samt skitser af komponenter, delmontager, kredsløb mv. samt evt. beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for forståelse af nævnte tegninger og skitser
  • Liste over standarder, som helt eller delvist er anvendte
  • Risikovurdering med en beskrivelse af de valgte løsninger med henblik på at opfylde kravene samt resultater af konstruktionsberegninger og undersøgelser mv.
  • Eventuelle prøvningsrapporter
  • Brugsanvisning
  • Overensstemmelseserklæring.

Det er fabrikantens ansvar at sikre, at det samlede tekniske dossier er korrekt, fuldstændigt og opfylder kravene i ATEX-direktivet 2014/34/EU bilag VIII, Ariklel 13, 1b, ii)  samt at overensstemmelseserklæringen er korrekt.

Teknologisk Institut åbner ikke det tekniske dossier, der modtages, medmindre der ligger en separat aftale herom. Derfor er det fabrikantens ansvar, at det tekniske dossier opfylder kravene.

Det er også fabrikantens ansvar, at det tekniske dossier gemmes i 10 år efter den sidst producerede enhed.

Teknologisk Instituts navn og Notified Body 0396 skal fremgå af overensstemmelseserklæringen sammen med de af Teknologisk Institut oplyste arkivnumre. Informationer der skal fremgå af følgebrevet, fremgår af vedhæftede "Oplysningsformular".


Vi tilbyder:
- hjælp til udarbejdelse af risikovurdering.
- gennemførelse af et teknisk review af det samlede tekniske dossier for overensstemmelse med kravene, evt. med udstedelse af Type Examination Certificate.

Læs også mere om ATEX-direktivet.

Teknologisk Institut giver gerne tilbud på ovenstående.