Performance Management (Målstyring)

Samuel  Brøgger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 66.

Medarbejder står smilende foran tavle.

Performance Management (Målstyring)

Teknologisk Institut har gode erfaringer for at etablere Performance Management i forbindelse med implementering af Lean-filosofien.

Teknologisk Institut gennemfører samlede forløb, der sikrer effektiv implementering gennem uddannelse, træning og dokumentation for virksomhedens performance management. Et performance management-system sikrer, at ledelsen hele tiden er på sporet, og at organisationen målrettet arbejder hen i mod fastsatte mål og aktiviteter, således at både ydelse og præstation forbedres.

Ledelse og medarbejdere har behov for styringsinformation, som er balanceret og hænger sammen fra toppen til bunden af organisationsstrukturen. Traditionelle økonomiske nøgletal skal suppleres med indikatorer for fremtidig præstation, procesorienterede mål og kundemål. Det er her, at det er nødvendigt at etablere systemer til at indsamle medarbejderes og afdelingers præstation (performance).

I virksomheder og organisationer med stor grad af decentralisering kan styring ikke alene ske på baggrund af historiske økonomiske data.

Målstyring, eller målledelse, handler om at styre og lede en virksomhed på basis af mål. Der sættes mål for virksomheden som helhed. Disse mål nedbrydes til forretningsenheder, til afdelinger, til processer og sidst til individuelle mål, som der kan følges op på løbende.

KPI eller Key Performance Indicators opstilles for alle væsentlige aktiviteter og processer. Ved at gøre dette sikrer organisationen sig, at den enkelte medarbejder arbejder på at opfylde mål som er relevante for hele organisationen.

Når man definerer mål, taler man ofte om, at målene skal være SMARTe. Denne forkortelse kommer fra den engelske betegnelse: Specific (Specifik), Measurable (Målbare), Achievable (Opnåelige), Relevant (Relevante) og Time-bound (Tidsbestemte).

At opbygge og drive et performance management system understøtter Lean-filosofien om løbende forbedringer og animerer organisationen til løbende at sætte fokus på forbedringsaktiviteter, som understøtter de fastsatte mål.

Performance Management sætter ledelsen løbende i stand til at evaluere organisationens evne til at skabe forbedringer.