Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Personlige værnemidler – beskyttelsesbeklædning

Mogens  Stibolt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 14.

Personlige værnemidler – beskyttelsesbeklædning

Teknologisk Institut er udpeget til bemyndiget organ for personlige værnemidler af Arbejdstilsynet, som er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Udpegningen er baseret på en akkreditering af DANAK. Teknologisk Institut kan derved CE-mærke arbejdsbeklædning i henhold til Rådets direktiv nr. 686 af 21. december 1989 og BEK nr. 683 af 10/06/2013.

Personlige værnemidler er udstyr, herunder beklædning, der er bestemt til at skulle beskytte ansatte mod en eller flere risici, som kan true sikkerheden eller sundheden under arbejdet.

For ethvert personligt værnemiddel, der bringes på det europæiske marked, skal der foreligge en overensstemmelseserklæring, og der skal fremgå CE-mærke i overensstemmelse med bekendt­gør­elsen. Det er fabrikanten, der bringer det personlige værnemiddel på markedet, som er ansvarlig for dette.

Ud over at opfylde danske lovkrav om personlige værnemidler muliggør CE-mærkning af arbejdsbeklædning varers frie bevægelighed på det europæiske marked, idet en CE-mærkning indikerer, at varen overholder EU lovgivningen. For CE-mærkning af visse personlige værnemidler kræver det et bemyndiget organ til vurdering af overensstemmelse med Direktivet og bekendtgørelsen. For personlige værnemidler findes der harmoniserede standarder, som er listet på Europa Kommissionens hjemmeside. Når et produkt opfylder kravene til en harmoniseret standard må produktet betragtes som at opfylde væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktivet.

Eksempler på harmoniserede standarder for personlige værnemidler som Teknologisk Institut CE-mærker produkter efter:

DS/EN ISO 11612:2008 Beklædning til beskyttelse mod varme og ild

DS/EN 420+A1:2009 Beskyttelseshandsker- Generelle krav og prøvningsmetoder

DS/EN 20471:2013 Tydeligt synligt advarselsbeklædning til professionelt brug

DS/EN 1149-5:2008 Elektrostatiske egenskaber- Del 5-Krav til materialets ydeevne og design

DS/EN 340:2007 og DS/EN ISO 13688:2013 Generelle krav