Piletræ på afveje på Pilebroen

Pia  Blomquist

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 92.

Pilebroen

Piletræ på afveje på Pilebroen

I Allinge på Bornholm blev alt regnvand i et større parcelhuskvarter i 2010 afkoblet for at reducere antallet af overløb ved byens kendte badestrand. I alt fik 36 husstande ved Pilebroen i Allinge etableret en faskine med overløb til eksisterende lergrav, vandløb eller grøft langs nedlagt jernbane, mens de sidste 10 husstande fik anlagt større faskiner uden overløb til recipient uden for grunden. Ligeledes nedsives al vejvand i faskiner anlagt i vejen.

Som navnet angiver, er der piletræer at finde i villakvarteret Pilebroen i Allinge. I den seneste tid har man i en af haverne oplevet tilbagestuvning i en nedløbsbrønd der var forbundet til faskinen i græsplænen. Ved nærmere inspektion kunne man konstatere at trærødder fra et tætliggende piletræ havde trængt ind i ledningssystemet og reduceret tværsnitsarealet markant.

På de fire år faskinen har fungeret, har piletræet formået at sætte rødder i hele faskinen samt i til -og afgangsrør. Ved anlæggelsen blev faskinen pakket ind i geotekstil, men det har ikke været nok til at beskytte faskinen mod de indtrængende rødder. Normalt vil rødderne finde vej ind ved samlingerne, særligt ved samlinger af forskellige materialer.

Tilbage i 1997 gennemførte Forskningscentret for Skov & Landskab sammen med Rørcentret, Teknologisk Institut en undersøgelse af omfanget af problemet med trærødder i afløbsledninger i Danmark. De fandt at problemet med rodindtrængning koncentrerede sig om de våde ledninger (hoved- og fælles-), samt stikledninger. Problemet opstår typisk indenfor 6 meter fra et træ, og de mest problematiske plantearter er poppel, birk og pil. Disse arter er ikke traditionelle gadetræer i Danmark, men typiske havetræer. Problemet er derfor specielt udbredt i parcelhus/villakvarterer, hvor der er mange store træer og forholdsvis gode vækstbetingelser.

Det forventes at problemet er afgrænset til faskinerne etableret i haverne, da de træer der vokser som gadetræer oftest er omgivet af stærkt komprimerede bærelagsopbygninger, som for de fleste plantearter vil være uigennembrydelige for deres rødder.