Plant Nursing Robotics-projektet bevilget

Plant Nursing

Plant Nursing Robotics-projektet bevilget

Formålet med projektet er at skabe basis for en kommercialisering af et eller flere produkter inden for Plant Nursing Robotics.

Plant Nursing Robotics-projektet vil skabe et bedre arbejdsmiljø for den ufaglærte arbejdskraft, da monotont og opslidende arbejde er afløst af mindre belastende opgaver i form af overvågning og planlægning. Simple brugerflader på enhederne sætter ufaglærte i stand til at udføre eksempelvis komplicerede lugeopgaver med stor præcision og effektivitet.
Plantnursing-nyhed
Partnere i Plant Nursing Robotics-projektet er RoboCluster, Forskningscenter Bygholm, Vitus Bering Denmark, Mærsk Instituttet (Syddansk Universitet), Designskolen Kolding og Teknologisk Institut. Det samlede budget er på 4,5 mio. kr., hvoraf de 2,25 mio. kr. kommer fra RTI’s såkaldte IKT-korridor, der kan støtte med op til 50 % af projekternes budget.

Læs mere