Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Bodil Højland Lorentzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 39.

Rumfoto agrotech

Præcisionslandbrugs nye muligheder med downstream-satellit data

Aktivitetsplan nr. I7 2017-19

Efter opsendelse af Sentinel-satellitterne er mulighederne for at hjemtage satellitdata til omsætning af relevant biologisk information i det åbne land øget betydeligt. Da der endnu ikke er klare sammenhænge i data fra satellitbilleder (downstream-data) til landbrugsrelaterede optimeringer, er der er en række udfordringer, der skal løses for, at SMV kan udnytte disse data til udvikling af nye produkter og services.

Downstream-data kan ved hjælp af agronomisk viden, statistisk bearbejdning og modellering give biologisk information, der kan bruges til beslutningsstøtte, styring i marken og/eller til naturforvaltning – fx således at der gødes præcist, hvor der er behov, fremfor jævnt over hele marken.

Herved sikres en forbedret ressourceudnyttelse (energi, gødning, pesticider) og muligheder for en miljømæssig korrekt forvaltning.

Effektiv udnyttelse af downstream satellitdata giver mulighed for udvikling af nye produkter, services og et teknologisk løft for producenter af maskiner, udstyr, teknologi og software til landbruget samt private og offentlige naturforvaltere. Det skaber en stigende efterspørgsel på uvildig test vedrørende anvendelse, udvikling og implementering af teknologier til landbruget, hvilket allerede opleves i dag.

Teknologisk Institut – nærmere betegnet divisionen AgroTech – sigter med denne aktivitetsplan mod at udvikle teknologiske serviceydelser, som vil understøtte sektorens anvendelse af downstream-data til at optimere og forbedre deres udstyr/teknologi, samt etablere protokoller og faciliteter til test og validering.

Teknologisk Institut udvikler service og kompetencer til:

  • Validering af satellit data med måling af biomasse, refektansmålinger og billedoptagelse i marken
  • Ground truth målinger på observationer i mark/natur
  • Validering af nøjagtigheden af positionering af data
  • Udførsel og validering af behandling i marken efter satellitkort (Shape filer)
  • Machine learning, tidsserie- og statistisk analyser af satellit billeder

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.