Procesoptimering

Samuel Brøgger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 66.

-

Procesoptimering

Teknologisk Institut har mange års erfaring med optimering af processer og maskiner.

Vi gennemfører samlede forløb, der sikrer uddannelse, træning og dokumentation, hvor resultatet ofte er reduktion i op- og omstillingstider på 30-50 procent samt en væsentlig OEE-forøgelse.

Der findes en række metoder til procesoptimering - herunder:

 • OEE (overall equipment efficiency)
 • SMED-metoden
 • Standard work
 • Poka Yoke

OEE (overall equipment efficiency) er en metode til kortlægning af maskiner og produktionslinjers ydeevne. Kortlægning af de grundlæggende årsager til tab og stop på specielt flaskehals maskiner er udgangspunktet for at implementere forbedringer, som resulterer i både kapacitetsudvidelser samt produktivitetsforbedringer samt ikke mindst flow i produktionen.

Som udgangspunkt kortlægges de seks store tabsfaktorer:

 • 1. Nedbrudstab
 • 2. Omstillings- og justeringstab
 • 3. Tomgangstab og tab grundet småstop
 • 4. Hastighedstab
 • 5. Opstartstab
 • 6. Kvalitetstab

Når tabene først er kendt, arbejdes der med systematisk at fjerne de enkelte årsager til tab. Derved sikres både stabilitet i processen, øget kapacitet og produktivitet. Sideløbende med forbedringsprogrammet viser erfaringer, at det er hensigtsmæssigt at etablere et system til løbende målstyring af OEE. OEE bliver derfor et væsentligt element i virksomhedens KPI.

SMED er en metode til at reducere omstillingstider mellem produktionsforløb (batches) på maskiner eller udstyr og standardisere dette. SMED-metoden skaber stabilitet, øger OEE og ikke mindst flow i produktionssystemet.

SMED kan anvendes på alle typer af maskiner og produktionslinjer, hvor der indgår maskiner eller udstyr, der skal opstilles i forbindelse mellem skift af produkter.

SMED skal sikre en bedre udnyttelse af produktionssystemet (bedre OEE) og dermed skabe højere output, effektivitet og kortere nedetider.

Metoden indebærer i praksis seks trin, der refererer til seks forskellige trin i udførelsesforløbet:

 • Trin 1: Mål den totale omstillingstid
 • Trin 2: Fastlæg hvad der er indre og ydre tid
 • Trin 3: Flyt den ydre tid uden for omstillingen
 • Trin 4: Reducér den indre tid
 • Trin 5: Reducér den ydre tid
 • Trin 6: Standardisér den nye omstillingsmetode (standard work) og fejleliminering (Poka Yoke)

Filosofien bagved implementeringen af SMED er den, at man aldrig kan opnå perfektion, medmindre man har standardiserede, strukturerede og velfungerende arbejdsgange (standard work), hvor værktøjer og materialer har sin faste plads, og hvor der ikke forefindes mere på arbejdspladsen, end man har behov for, for at kunne udføre sit arbejde effektivt. Derudover udføres der konkrete forbedringstiltag og vedligeholdelsesopgaver under SMED forløbet, hvilket betyder, at risikoen for at fejl vil opstå bliver mindre, og sikkerheden samt arbejdsmiljøet bliver forbedret.

Standard work er som begreb og metode en integreret del af arbejdet med at skabe perfektion for at optimere processer. Grundlæggende identificeres de arbejdsgange, metoder og processer som kræver en ensartet og struktureret beskrivelse. At udarbejde standarder er forudsætningen for at processer fremadrettet fungerer ensartet, uanset hvem der udfører dem. Standardiseringen sikrer samtidig at tidsforbruget er kendt samt reducerer antallet af menneskelige fejl.

Poka Yoke er en metodik som anvendes i forbedringsarbejdet, hvorved det sikres at fejl elimineres. Som grundlæggende forudsætning for processernes stabilitet.