Produktion i Danmark - Hvordan bidrager de faglærte til bæredygtig vækst i industrien

Leif Henrik Jakobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 74.

Produktion i Danmark

Produktion i Danmark - Hvordan bidrager de faglærte til bæredygtig vækst i industrien

Bæredygtig energifremstilling og vækst i produktion står meget højt på den politiske dagsorden i disse år, og tal viser, at den danske fremstillingsindustri udmærker sig ved høj produktivitet og værdiskabelse. For hver 100 beskæftigede i fremstillingsindustrien skabes 35 arbejdspladser i andre brancher og samtidig er fremstillingsindustrien en af brancherne med højest produktivitetsudvikling i Danmark. 40 procent af al produktion i Danmark kan henføres til eksport.

International udvikling: ‘grønne kompetencer’ bliver vigtigere

Den internationale klimadagsorden og globale konkurrence stiller danske industrivirksomheder overfor øgede krav om både bæredygtig og effektiv produktion, hvor råvare- og energiforbrug reduceres mest muligt. Bæredygtig produktion er ikke kun et ledelsesanliggende, men afhænger i høj grad også af, at medarbejderne besidder ‘grønne kompetencer’, som kan understøtte bæredygtig omstilling og innovation i virksomhederne.

I undersøgelsen fandt vi frem til, at virksomhederne løbende inddrager medarbejderne i innovation og optimering af virksomhedens produktionsprocesser, såvel i planlægning som i gennemførelse.

Danske faglærte udfører ikke ‘bæredygtighedsopgaver’ - de optimerer og effektiviserer

Når man spurgte virksomhederne, svarede de, at faglærte ikke udfører arbejdsprocesser, der alene har bæredygtighed som mål. I stedet bidrager de faglærte til bæredygtighed ved løbende optimering af virksomhedens produktion og forsyningsanlæg, og i mange virksomheder har man systematiske procedurer for involvering af medarbejdere i innovation. For at kunne medvirke til bæredygtig vækst og innovation skal den faglærte besidde disse tre faglige, generelle (almene) og personlige kompetencer:

  • Faglig kompetence: Have innovativt overblik over produktionsprocessens forbrug af materialer og energi
  • Generel kompetence: Kunne dokumentere forventede effekter af ændringer i produktionen og formidle dem skriftligt i en ansøgning
  • Personlig kompetence: Have ansvarsbevidsthed i forhold til den samlede produktionsproces

Forudsætningen for at kunne forbedre en given produktionsproces er, at den faglærte har en faglig fortrolighed med alle led i produktionsprocessen.

Forbedring af virksomhedens bundlinje er et hovedmål

Virksomhedernes drivkraft for optimering er først og fremmest økonomi og ‘bundlinje’. Miljøforbedringer fremkommer dermed typisk som en sideeffekt i form af besparelser af energi og ressourcer og forbedring af arbejdsmiljøet. På spørgsmålet om, hvorvidt forbedret økonomi eller forbedring af virksomhedens image er den vigtigste drivkraft for miljøforbedringer, svarer virksomhederne gennemgående, at økonomien er det vigtigste.

Et hyppigt nævnt begreb i virksomhedernes tilrettelæggelse af produktionen er ‘flow’, hvilket betyder at tilrettelægge produktionen således, at procestid og spildtid reduceres mest muligt. Produktionsenheder, maskiner og medarbejderteam grupperes efter produktionsprocessen således, at der opleves færre produktionsstop, mindre transporttid og ophobning af lagre af mellemprodukter. Flere virksomheder beskriver, hvordan de tidligere havde større og langt mere adskilte produktionsenheder og større lagerdannelse.

Bæredygtighed bør ikke være et isoleret fagområde i uddannelserne

De interviewede danske industrivirksomheder fremhævede en central pointe: Bæredygtighed er ikke et isoleret fagområde, men en integreret del af optimering af virksomhedens produktionsprocesser.

Ulempen ved, at ‘bæredygtighed’ er formuleret som et selvstændigt kompetencemål i erhvervsuddannelserne, kan være, at de faglærte ikke bliver tilstrækkeligt bevidste om, at effektivisering og optimering af produktionsprocesser typisk også forbedrer bæredygtigheden. I undersøgelsen anbefales det derfor blandt andet, at erhvervsuddannelserne i højere grad integrerer kompetenceområdet bæredygtighed i innovation og optimering af produktionsprocesser og forsyningsanlæg og lægger mere vægt på case-baseret undervisning i form af konkrete eksempler, hvor de studerende får til opgave at optimere givne produktionsprocesser og forsyningsanlæg.

Undersøgelsen blev lavet i samarbejde med Industriens Fællesudvalg og Metalindustriens Faglige Udvalg.