Professionalisering af turisterhvervet

Leif Henrik Jakobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 74.

Midtjysk Turisme har fokus på at fremme professionalisering af turisterhvervet. Teknologisk Institut har sammen med Eskild Hansen Strategi Bureau bidraget hertil ved at udarbejde et inspirationskatalog.

Professionalisering af turisterhvervet

Midtjysk Turisme har fokus på at fremme professionalisering af turisterhvervet. Teknologisk Institut har sammen med EHSB bidraget hertil ved at udarbejde et inspirationskatalog, der trækker de ledelsesmæssige udfordringer op for destinationsorganisationer og giver en række danske og internationale eksempler på, hvordan de ledelsesmæssige udfordringer er taklet.

Destinationsorganisationer er vokset ud af det traditionelle turistkontor med den intention at udvikle og styrke turisterhvervet og dermed bidrage til at give gæsterne den bedst mulige oplevelse på destinationen.  At drive og lede turismeudvikling er derfor blevet en kompleks og krævende udviklings- og ledelsesopgave, som kræver en højere grad af professionalisme fra destinationsorganisationers side.

Særlige ledelsesmæssige udfordringer
Inspirationskataloget udpeger fire rum med særlige ledelsesmæssige udfordringer i spændingsfeltet mellem på den ene side en stabil og effektiv basisorganisation og en indsatsorganisation og på den anden side mellem effektiv styring af kerneydelser og lederskab af bredere udviklingsprocesser. Som vist i figuren resulterer dette i fire særlige, samtidige opgaver:

  • Strategi i spændingsfeltet mellem politik og marked
  • Effektiv kommunikation og markedsføring
  • Involvering af civilsamfundet og turistaktører på frivillig basis
  • Partnerskaber og netværk, der driver kommercielle aktiviteter.

Hver enkelt opgave kan være en udfordring. Men når alle fire er i spil samtidig, er der en stor kompleksitet i den ledelsesmæssige opgave. Inspirationskataloget giver en række eksempler på, hvordan danske og internationale destinationer har håndteret disse udfordringer på forskellig vis.

Download Inspirationskataloget: Destinationsorganisationer som afsæt for professionelle partnerskaber.

”Inspirationskataloget giver et enestående og samtidig klart billede af de ledelsesmæssige udfordringer for destinationsorganisationer. En klarhed, der er til stor inspiration i vores videre arbejde”, siger Trine Graae Lundorf, udviklingschef i Midtjysk Turisme.