Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer

Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer

Dette innovationskonsortium drejer sig om at koble offentlige intelligente trafiksystemer, sammen med teknologien i transportmidler og udstyr, samt virksomhedernes IT-løsninger med henblik på at skabe IT-Transportteknologiske demonstrationsprogrammer, der efterfølgende søges udbredt i den samlede transportsektor, via en række initiativer.

Projekt I-GTS med partnere og logo af disse projektet er delvist finansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen efter bevilling fra Rådet for Teknologi og Innovation

Innovationskonsortiet, der består af Henrik Tofteng, Alex Andersen-Ølund, Tvis Vognmandsforretning, DI Transport, Scania Danmark, Moving World Technologies (MWT), Københavns Kommune, DTU Transport og Teknologisk Institut er parterne i dette innovationskonsortium.

Indsatsen fokuserer på at udnytte den teknologi, der er til rådighed i lastbiler, vejsystemer, GPS og virksomhedssystemer til at udvikle intelligente godstransportsystemer og optimere service og transport for at realisere ovennævnte potentiale. Det er indenfor rækkevidde, men kræver en innovativ sammenkobling og udveksling af data mellem private og offentlige systemer. Der skal udvikles nye IKT-løsninger, som kan øge effektiviteten og sænke miljøbelastningen i godsfremførslen ved integration af mobile devices, offentlige antennenetværk, GPS sensorer, trafiksignaler og vogncomputere mv.

Målet i ”Innovationskonsortiet I-GTS - Intelligente Godstransportsystemer” er, - at skabe IT-Transportteknologiske demonstrationsprogrammer, via innovativ sammenkobling og udveksling af data mellem lastbiler, vognmand, kunder og offentlige vejsystemer, med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen og effektiviteten samt sænke miljøbelastningen i gods-transporten.

Delmål
Udvikling af løsninger for logistik- og transportkæder, hvor sammenkædning af tilgængelige informationer fra forskellige systemer indgår i samspil for at finde veje for mere effektiv udnyttelse af transportsystemerne i bred forstand herunder tillige evt. virkninger på infrastruktur og løsninger herpå.at udvikle systemer, som kan håndtere forskellige former for IKT i kommunikation med virksomhedens vognpark, det offentlige og virksomhedens kunder.

  • at udvikle automatik, der på grundlag af data fra logistik- og transportvirksomhedens systemer og det offentlige vejvæsen kan optimere den enkelte lastbils ydelsesmønster med henblik på optimal kørsel, godshåndtering og sikkerhed.
  • at integrere/udvikle systemer i åben standard, der gør det muligt at skabe ’light-løsninger’ og ’plug-’n-play’ løsninger, hvor også små og mellemstore virksomheder kan indgå.
  • at effektivisere på tværs af logistik- og transportkæder ved anvendelsen og styringen af den merinformation, som skabes.
  • at skabe effektiv håndtering og anvendelse af de store mængder informationer fra systemerne
  • at skabe sikre metoder for integration af heterogene systemer, således at data ikke kompromitteres, forfalskes, aflures eller på anden måde forstyrres.
  • at undersøge om infrastrukturinvesteringer muligvis kan udskydes eller erstattes af intelligente transportsystemer, hvis alle ny større investeringer underkastes en alternativ IKT analyse.

Inspiration
Hvad kan opnås?

"20-40 % reduceret energiforbrug og 20-60 % reduceret tidsforbrug er opsigtsvækkende perspektiver på et tidspunkt, hvor væksten i Transporterhvervet gennem mere end 20 år har ligget over væksten i BNP. Denne vækst giver en række udfordringer for både samfund, virksomheder og borgere i form af miljøbelastninger, trafikpropper, ulykker m.m."

Der er bevilget støtte til at udføre en samlet opgave på 24,0 mio.kr. hvor Forsknings- og Innovationsstyrelsen bidrager med en medfinansiering på 10,2 mio.kr. over fire år.