Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer - Aktiviteter og delresultater

Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer - Aktiviteter og delresultater

Case: Ekstra fokus og indsats på IKT-området for transport- og logistiksektoren

I dansk erhvervsliv bruger de fleste virksomheder IKT i deres daglige drift - det gælder også for transport og logistiksektoren.

Resultater fra analyse i samarbejde med DI Transport som er en af deltagerne i I-GTS.

 

Case: Advanced Driver Assissance Systemer

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) dækker over en række hjælpemidler, som kan gøre det mere sikkert og komfortabelt at være chauffør.

Case: ITS - Intelligente Transportsystemer

ITS dækker bredt fra mobile payment, fodgængeres sikkerhed til optimal kombineret anvendelse af tog/skib og lastbiler ifm. godstransporten.

Case: Ruteplanlægning og driftsoptimering

Alex Andersen Ølund A/S, der distribuerer blomster og potteplanter i hele Europa. Et nyt logistikværktøj udviklet af forskere fra DTU Transport betyder ifølge direktør Ib Andersen 2-4 % mindre tidsforbrug, tusindvis sparede kilometer motorvejskørsel og kraftig reduktion af dieselforbrug og CO2-udledning.

Case: Mobility Management - styring af trafikken i storby (trafikcentral)

Inspiration fra studiebesøg i Berlin - har givet baggrund for at opstille krav til etablering af trafikcentral i Københavns Kommune i samarbejde med Vejdirektoratet.

Case: Trådløs IKT - Informations- og Kommunikations Teknologi

Case: Kamera forhindrer højresvingsulykker

Anvendelse af højresvingskameraer er ikke nyt, og de findes allerede som standardmonterede løsninger på nogle lastvogne, men hvor de eksisterende løsninger alle er baseret på et kamera placeret øverst i forreste højre side af lastvognen, således at chaufføren på sin skærm i førerhuset kan se et vidvinkelbillede set ovenfra af hvad der befinder sig ud for forreste højre side af bilen, anvender vi i vores forsøg et kamera placeret i bagenden af lastvognen, pegende fremad. Med denne placering, forventer vi, at problemet med blinde vinkler er elimineret, samtidig med at det billede chaufføren ser på sin skærm er mere intuitivt enkelt at ”fortolke” end et billede taget ovenfra med et vidvinkelobjektiv.

Case: Intelligent fremkommelighed

Kan man lave sin egen "grønne bølge" igennem byen? Med 8 – 9 milliarder årlige stop pga. rødt lys, alene i Danmark, er der et signifikant samfundsøkonomisk potentiale ved at optimere trafikken ifht. lyssignalernes skiften mellem rød, gul og grøn.

Case: Lasteprogram

Denne demo er udviklet til at bistå arbejdet ved pålæsning af sættevogne med tunge enheder. Det er afhængigt af forbindelse til en database, der indeholder data om sættevogne og deres mål og vægt. Systemet kan ud fra indtastning af oplysninger om enhederne og valg af sættevogn beregne om de lovbestemte grænser for vægttryk overholdes. Ovenstående link åbener for en lille demonstrationsvideo, der præsenterer løsningen.