Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer - Forskning og Innovation

Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer - Forskning og Innovation

Projektet er udgøres af to forskningstemaer og to udviklingstemaer. Der er interaktion mellem disse løbende i hele projektets tidrum. Nedenstående figur beskriver denne interaktion:

I-GTS projekt med ny partner

De enkelte hovedtemaer beskrives som forsknings- og udviklingstemaer således, og illustreret overfor:

Forskningstema: Cross Docking

Temaet har fokus på optimering af terminaloperationer i relation til styring og afvikling af godstransporten. Forskningen ser på hvorledes robuste planer kan eliminere nedbrud og fejl samt gennem øget kommunikation kan sikre gennemførelsen. Pilotprojekter, hvor logistik- og transportvirksomhederne optimerer egne operationer i forhold til kunderne er omdrejningspunkt for disse og kundernes mulighed for yderligere effektiviseringer. Virksomheder og systemleverandører er medvirkende i kravformuleringer, udformning og den praktiske afprøvning, samt efterfølgende opskalering.

Forskningstema: Real-tids Dynamiske Distributionssystemer

Temaet har fokus på hvornår og hvordan data kan skaffes og indgå i efterfølgende optimeringsberegninger. Forskningen ser på datatilgængelighed, køretider på vejnettet, positions- og hastighedsdata fra vogne med henblik på at finde de rette teknologier eller kombinationer af kommunikationsmetoder med henblik på at kunne optimere disponeringen af ressourcer i logistik- og transportkæder. Pilotprojekter inddrager forskellige typer godstransport, lige fra normal vognmandstransport (nationalt og internationalt), renovationskørsel, kranarbejde, montage- og opstillingsarbejde og til specialtransport af overdimensioneret gods. Virksomheder, leverandører og kunder inddrages i udformning og den praktiske afprøvning.

Udviklingstema: Advanced Driver Assistance Systems

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) dækker over en række hjælpemidler, som kan gøre det mere sikkert og komfortabelt at være chauffør. Man kan kategorisere ADAS som værende interne eller eksterne systemer, hvor interne systemer udelukkende indbefatter assistance til chaufføren vha. kommunikation mellem enheder monteret i vognen. Eksterne systemer indbefatter systemer, som benytter sig af kommunikation mellem vogne eller mellem vogne og infrastruktur. De mest udbredte og kendte ADAS i dag er navigationsanlægget med TMC, Elektronisk Stabilitetskontrol (ESC), bremseassistent og andre såkaldte ”pre-safe” systemer, hvor en computer vha sensorer ”forudser” ulykker og reagerer derefter. Temaet har fokus på trafiksikkerhed og leveringssikkerhed samt omsætte forskningsresultaterne til praktisk afprøvning i virksomhederne og hos deres kunder. Det undersøges hvorledes links til infrastrukturen kan opnå yderligere muligheder for at styre de trafikale forhold på mere optimale måder. Pilotprojekter omkring adgang til data fra trafik- og transportinfrastrukturer, koblinger til virksomhedssystemer og udstyr i lastbiler skal vise og afdække mulighederne for bedre optimering af fremkommelighed og mere effektiv godstransport. Virksomheder og systemleverandører er medvirkende i kravformuleringer, udformning og den praktiske afprøvning.

Udviklingstema: Effektivisering og Optimering

Temaet har fokus på at omsætte forskningsresultater og pilotprojekternes afprøvninger til innovative ydelser til brug for virksomhedernes udvikling. Særlige emner i dette tema vil være at skabe effektiv håndtering og anvendelse af de store mængder informationer fra systemerne samt at skabe sikre metoder for integration af heterogene systemer, således at data ikke kompromitteres, forfalskes, aflures eller på anden måde forstyrres. Effektiviseringstiltag skal skabe grundlag for den enkelte virksomheds udvikling ligesom, der her ligger produktudvikling for leverandører og systemleverandører til transporterhvervet. Heri indgår undersøgelser om infrastruktur i sammenhæng med ITS-systemer.

Resultater fra forsknings- og udviklingstemaerne benyttes i effektiviserings- og optimeringsøjemed. Såvel interne som eksterne parter inddrages i udviklingen.