Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer - ITS - Konference

Projekt: I-GTS - Intelligente GodsTransportSystemer - ITS - Konference

Konferencen er et led i den videnspredning, der er en del af projektet I-GTS - Intelligente GodsTransport Systemer - et Innovationskonsortium med delvis finansierign fra Rådet for Teknologi og Innovation.

Med Intelligente Transport Systemer (ITS) tænkes ofte på informationstavler og ruteplanlægnings-systemer, men hvorfor egentlig det? ITS er meget mere end det. ITS er med til at sikre, at det eksisterende vejnet har plads til alle ved at skabe et helhedsbillede af den aktuelle trafiksituation, og til at sikre en miljøvenlig og økonomisk fornuftig afvikling af trafikken, f.eks. via alternative ruter og ændringer i afrejsetidspunktet. Strategien er klar, teknologierne er til stede og der er ingen tvivl, om at de vigtigste interessenter vil ITS - Kom og hør hvordan!
Konference i samarbejde mellem TINV, TØF, its Danmark og Forum for Logistik og e-Handel
Indlæg og dagens program: