Projekt - PCB renovering med ny miljørigtig luftdræningsmetode

Kathrine  Birkemark

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 16.

Projekt - PCB renovering med ny miljørigtig luftdræningsmetode

Projektstart september 2012. Projektafslutning december 2014.

PCB har siden 1977 været forbudt i åbne anvendelser. PCB har været optaget på Stockholm konventionen for persistente organiske miljøgifte siden den blev underskrevet i 2001. Efterfølgende er der blevet sat fokus på at fjerne PCB i bygninger, samt mindske tilgangen af PCB forurening til naturen.

Formålet med projektet er at udvikle det nye koncept for luftdræning af PCB til en brugbar og veldokumenteret renoveringsmetode, der vil kunne reducere mængden af PCB-forurenet bygningsaffald betragteligt. Projektet vil blive delt op i tre delprojekter. Delprojekt 1 har til formål at udvikle en praktisk anvendelig metodebeskrivelse. Denne metodebeskrivelse vil blive anvendt i delprojekt 2, som er forsøg i stor skala. Ud fra de opnåede resultater fra delprojekt 1 og 2 vil der i delprojekt 3 blive foretaget en systemevaluering og udarbejdet arbejdsbeskrivelser og vejledninger til udførende og rådgivere.
 

Mål for projektet
 

  • Sikre at PCB-emissioner til atmosfæren minimeres mest muligt for at PCB ikke ender i det naturlige miljø.
  • Sikre at byggeaffald med indhold af PCB holdes på en minimal mængde.
  • At efterfølgende afgivelse af PCB fra sekundære kilder kan opsamles og destrueres således, at det ikke kommer i indeklimaet eller introduceres til det naturlige miljø.
  • At metoden kan udføres hurtigt og med lave omkostninger, og ligeledes undgå lange genhusningsperioder.

 

Deltagere

  • G. Tscherning A/S
  • Hillerød Kommune
  • Teknologisk Institut