44 dage uden stop til skærpning

Lena  Sloth

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 61.

uddhjs

44 dage uden stop til skærpning

En større dansk fødevareproducents ønske om én hel dags farsproduktion uden stop til udskiftning af knive blev i den grad indfriet af samarbejdsprojektet mellem Danish Meat Research Institute (DMRI) og den svenske stålproducent Uddeholm. Hele 44 dage uden stop til skærpning er de foreløbige spektakulære resultater, hvor nye, slidstærke ståltyper blev testet.

Forbedring af den danske fødevareindustris konkurrenceevne har altid haft DMRI’s primære fokus. I den forbindelse er skærende værktøjer i et produktionsudstyr én af de enkeltkomponenter, der har størst indvirkning på det samlede resultat. Branchens fokus på at øge kapaciteten af det eksisterende produktionsudstyr har nemlig medført, at udstyrets skærende værktøjer bliver sløve tidligere end forventet. Derfor opstår store tab via øget spild, dårligere produktkvalitet, mindre oppetid og øget slid på udstyr.

En større dansk fødevareproducent havde en udfordring med, at deres knive til hakning af fars blev sløve for hurtigt, og derfor tabte de dyr produktionstid til udskiftning af knivene før tid. Fødevareproducenten fik i 2011 muligheden for at deltage i et DMRI-ledet udviklingsprojekt vedr. test af de nye ståltyper fra Uddeholm. Én af problematikkerne var, at hakning af fars med forskelligt indhold af krydderier viste sig at være ekstra slidende på hakkeknivene. Perspektivet og potentialet var imidlertid betragteligt. Hvis projektet kunne udvikle et hakkeknivsæt, der kunne holde sig skarpt en hel produktionsdag, kunne skift af knive midt i produktionen undgås, og en række fordele kunne opnås.

Slidstærke, fødevaregodkendte ståltyper, der kan arbejde sammen
Projektet har budt på store faglige udfordringer, men det er lykkedes at udvikle et hakkeknivsæt, der ikke kun kan køre og holde sig skarpt gennem én hel produktionsdag, men hele 44 dage, uden der skal slibes til skærpning. Det faktum at knivene holder sig skarpe i hele perioden, medfører, at der skal anvendes mindre energi på at dreje knivene rundt for at opnå en skæring, og derigennem forventes energiforbruget at kunne reduceres i forhold til de tidligere knives. På trods af, at de nye materialer er dyrere end de tidligere anvendte, viser kalkulationer, at der samlet set forventes store besparelser ved brug af det nye knivsæt. Foreløbige kalkulationer viser, at en linjes driftsomkostninger til hakkeknive kan halveres på sigt ved brug af det nye hakkesæt. Efter de 44 dages produktion er knivene slidt ned og skal fornyes. Hulskiverne kan køre videre med et nyt sæt knive.

Uddeholm har sammensat et knivsæt bestående af forskellige typer stål med hver deres unikke egenskaber. Hulskiver i Uddeholm Vanadis ® 4 Extra Superclean og PVD-belagt med Eifeler Variantic. Knivene er lavet af Uddeholm Unimax®. Alle materialer til det nye knivsæt er selvfølgelig fødevaregodkendte og overholder gældende lovgivning på området.

Projektets lovende resultater skyldes primært materialernes bedre egenskaber, men understøttes også af fødevareproducentens fokus på uddannelse af deres operatører i håndtering af deres skærende værktøjer.

Fødevareproducenten arbejder nu på at få løsningerne implementeret i hele produktionen.

Udviklingen fortsætter
Projektgruppen har regnet på trykforholdene inde i hakkemaskinen og konstateret, at der er potentiale for yderligere optimeringer. Ved at arbejde med hularealet og fordelingen i hulskiverne kan trykkene ændres, så knivene ikke slides i samme takt. De indledende forsøgskørsler har vist, at der kunne produceres i 19 dage, før knivene viste tegn på slid. Testen fortsætter med produktion i 15 dage, hvorefter der foretages en let genopslibning af knivene, og cyklussen fortsættes. Da hulskiverne er PVD-belagte skal de ikke genopslibes. Det fortsatte testforløb vil vise, hvor mange gange denne cyklus kan gentages, inden knivene skal fornyes.

Denne nye konfiguration viser, at der er yderligere besparelser at hente, samtidig med at produktionen kontinuerligt kører optimalt. En ensartet hakkekvalitet har nemlig stor betydning for muligheden for at optimere de efterfølgende processer i produktionen for bl.a. at minimere produktspild.

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Carsten Jensen fra DMRI på tlf. 7220 2574 eller mail cj@teknologisk.dk