Affaldsforebyggelse: Mindre madspild og nye, bæredygtige emballager

Bodil Højland Lorentzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 39.

Madaffald

Affaldsforebyggelse: Mindre madspild og nye, bæredygtige emballager

Aktivitetsplan nr. C6 2017-2018

Teknologisk Institut vil med denne aktivitetsplan understøtte regeringens overordnede målsætning om at skabe et ”Danmark uden affald”. Det skal ske ved at anvende den cirkulære økonomitankegang på tværs af fokusområderne og tilbyde teknologiske serviceydelser med henblik på nulspildsproduktion som den nye vision.

For at løfte denne opgave kobles nye og eksisterende teknologiske services med vær­di­strømsanalyser og nye forretnings- og indtjeningsmuligheder gennem en tværdis­ciplinær indsats for grøn omstilling i hele værdikæden for fødevarer og emballager.

Målgrupperne er små og mellemstore virksomheder, der opererer i fødevare- og emballageværdikæderne og som har behov for ekstern ekspertise for at organisere, strukturere og kvalificere arbejdet mod nulspildsproduktion, ligesom der er behov for nye teknologier for at nå dette mål. Derfor fokuseres på følgende hovedaktiviteter:

  • Nulspildsproduktion: Udvikling af ny værdistrømsanalyse til ”nulspildsproduktion”.
  • Bæredygtig Emballage: Udvikling af emballage i bæredygtige materialer.
  • Spildreducerende emballager og holdbarhedsforlængelse af fødevarer: Udvikling af emballager med fleksible størrelser og holdbarhedsforlængende egenskaber.
  • Madspildsreduktion gennem dataanalyse: Udvikling af system til indsamling og intelligent anvendelse af data.
  • Konvertering af madspild: Udvinding af værdiprodukter fra madspild.

Aktivitetsplanen bygger videre på resultater fra både igangværende og gennemførte resultatkontraktaktiviteter og FoU-projekter på Teknologisk Institut og sigter mod at udvikle nye teknologiske serviceydelser i form af modeller, rådgivning og teknologier. Der samarbejdes tæt med innovationsnetværkene INBIOM, Inno-MT, Dansk MaterialeNetværk og FoodNetwork om bl.a. match-making, formidling og opnåelse af kritisk masse.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

CASES

Intelligent luftrensning til reduktion af spild af frugt og grønt

Hver år går store mænger frugt og grønt til spilde, inden de når forbrugerne, blandt andet pga. eksponering for ethylen. I projektet FRESH har vi udviklet et systemet til intelligent luftrensning, som skal reducere dette spild.

Nulspild i produktionen hos DanRoots

Hvordan kommer med bedst og mest bæredygtigt af med plasticaffald i landbruget? I et projekt med virksomheden DanRoots A/S har vi lavet en handlingsplan for indsamling af plast, i en kvalitet så det kan genbruges.