Bæredygtig transport

Kjeld  Nørregaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 17.

Bæredygtig transport

Bæredygtig transport

Aktivitetsplan nr. A3 - Resultatkontrakt - 2013-15

Den danske transportsektor står midt i en radikal omstilling fra udelukkende at anvende fossile brændstoffer til fremtidig anvendelse af flydende og gasformige biobrændstoffer og el. Fremtidens persontransport vil blive baseret på el, medens den tunge transport vil blive baseret på flydende eller gasformige biobrændstoffer. Teknologisk Institut vil, under denne aktivitetsplan, udvikle nye teknologiske services og faciliteter, der understøtter indfasningen af elektrisk transport og biobrændstoffer til transport.

Aktivitetsplanen vil arbejde inden for to hovedområder samt en tværgående aktivitet:

  1. Elektrisk transport, hvor aktiviteten vil assistere paradigmeskiftet, hvor persontransport og nichekøretøjer, som nu kører på benzin, diesel eller gas, kan udskiftes med elektriske versioner. Aktiviteten fokuserer på elektrisk lagring, der tager sit afsæt i Instituttets laboratorier, hvor avancerede målinger i samarbejde med branchens aktører vil skaffe ny viden om nye avancerede batteriers muligheder og brug.
  2. Biobrændstoffer til transport, hvor aktiviteten vil belyse nye brændstoffers indvirkning på motorer, og brændstofsystemer. Aktiviteten vil foregå i Instituttets motorlaboratorium, der opgraderes til test af fremtidens brændstoffer. Dertil foretages international videnhjemtagning, og branchen sikres derved adgang både til international viden samt et state-of-the-art test og forskningsmiljø.

Den tværgående aktivitet ’Beslutningsværktøj til danske flådeejere’ vil sammenkæde de to hovedområder og dække behovene for rådgivning i forbindelse med flådeejernes beslutninger om indfasning af vedvarende energi.

Når aktivitetsplanen er gennemført vil følgende overordnede milepæle være nået:

  • Inden for elektrisk transport vil der være udviklet services og laboratoriefaciliteter, som støtter op om virksomheders arbejde med brug af avancerede batterier i elbiler, nichekøretøjer og i kobling mod et intelligent elnet.
  • Inden for biobrændstoffer til transport vil aktiviteten sikre branchen adgang til den nyeste viden inden for reformerede biobrændstoffer, brændstofblandinger og biogas ligesom laboratoriefaciliteter til test af biobrændstoffer, efterbehandlingsudstyr og komplette køretøjer er tilpasset til industriens behov.
  • Tværfagligt er der udviklet et beslutningsværktøj, der aktivt anvendes sammen med branchen og danner grund for økonomisk og miljørigtige valg – helt fra enkelte køretøjer til større flåder.

Målgrupperne for aktivitetsplanen er:

  • Elektrisk transport: Importører, forhandlere, serviceværksteder og producenter af batterier og elektriske køretøjer og komponenter herunder udbydere af ladeinfrastruktur. Derudover energiselskaber, vindmølleproducenter og elsystemansvarlige.
  • Biobrændstoffer: Producenter og distributører af flydende og gasformige biobrændstoffer samt olieraffinaderier, energiselskaber og leverandører af energiløsninger. Her indgår også den automotive branche, der omfatter producenter af køretøjer, motorer og komponenter.
  • Danske flådeejere, vognmænd, busvognmænd, trafikselskaber og rådgivere af løsninger til transportområdet vil bruge beslutningsværktøjet.