Bæredygtigt svinekød til det globale marked (GlobalMeat)

Marlene Schou Grønbeck

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 02.

Bæredygtigt svinekød til det globale marked (GlobalMeat)

Aktuelt er der initiativer i gang for at styrke en bæredygtig og effektiv svineproduktion - jf. bl.a. Månegrisen - med fokus på primærleddet. Det er imidlertid afgørende for kødsektorens konkurrenceevne, at der ikke kun fokuseres på udfordringerne i primærproduktionen, men også på optimering af de senere led i værdikæden. Vand- og energibesparelser har gennem en årrække stået højt på dagsordenen i kødsektoren, og der er opnået betydelige forbedringer. For at opnå yderligere gevinster er der behov for nye, miljøeffektive procesteknologier til fx køling og opvarmning. Der et stort økonomisk potentiale i at øge eksporten af fersk kød til de fjerne eksportmarkeder, men begrænset holdbarhed er en barriere.

 

Projektets formål er at udvikle nye, effektive teknologiske løsninger og koncepter for produktion og eksport af svinekød, der minimerer miljøbelastning og samtidig forøger værdien af produkterne på markedet. Projektet har tre mål, der hver bidrager til et værdiløft i centrale dele af værdikæden fra slagteri til forbruger:

  • at udvikle nye, miljøeffektive teknologier til nedkøling og efterkøling af fersk kød og bi-produkter
  • at optimere forarbejdningskoncepter for kødprodukter, der minimerer ressourceforbrug og spild
  • at formulere og afprøve et nyt koncept for eksport af fersk svinekød med maksimal holdbarhed.

Et fjerde mål er ud fra en helhedsbetragtning og projektets resultater at formulere en best practice for bæredygtig produktion af fersk og forarbejdet svinekød.

 

Projektet er delvist finansieret af Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram - GUDP

 

Projektdeltagere: Teknologisk Institut DMRI, DTU, KU-FOOD, Danish Crown, Tican Fresh Meat A/S og Tulip

Projektperiode: 1/1 2014 – 31/12 2016

Bevilliget beløb: 5.678.269 kr. fra GUDP. Totalbudget: 9.913.966 kr.