Big Science

Nikolaj  Zangenberg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 94.

Big Science

Big Science

Aktivitetsplan nr. X3 - Resultatkontrakt - 2013-15

Big Science Sekretariatet (BSS) har siden dannelsen i 2010 etableret sig som et centralt og synligt bindeled mellem dansk industri og de større europæiske forskningsinfrastrukturer, i daglig tale kaldet Big Science faciliteter. Formålet med BSS er at forberede danske virksomheder til at få del i nuværende og kommende opgaver fra Big Science faciliteterne, hvor Danmark er medlem – herunder især ESS, som er under opførelse i Lund, Sverige. Aktivitetsplanen vil samle viden om teknologier, udvikle ny viden og metoder samt tilbyde kommercielle og teknologiske serviceydelser, som er relevante for danske virksomheder for at få kommercielle ordrer hos Big Science faciliteterne med dertilhørende kompetenceløft i virksomhederne.

Virksomhedernes kompetenceløft stimuleres ved:

  • At samle og formidle den nyeste viden om Big Science faciliteter til danske virksomheder bl.a. via hyppige kontakter mellem virksomhederne og repræsentanter fra faciliteterne.
  • At afholde fagspecifikke kurser/temadage og at igangsætte specifikke innovationssamarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og Big Science faciliteter.
  • At afkode, bearbejde og videreformidle kommercielle muligheder fra Big Science faciliteterne til de relevante danske virksomheder og at facilitere opbygningen af internationale konsortier med deltagelse af danske firmaer.

Visionen er, at BSS skal stimulere og sikre en væsentlig dansk virksomhedsdeltagelse i udviklingen, opbygningen og driften af større internationale forskningsfaciliteter, hvor Danmark er medlem, til gavn for innovation, udvikling af produkter og ydelser og dermed vækst i det danske erhvervsliv. BSS vil skabe en Big Science innovationsplatform i et tæt og stærkt samarbejde mellem danske virksomheder, GTS-institutter, universiteter og Big Science faciliteterne.

BSS løfter opgaven at informere om mulighederne for potentiel Big Science forretning og formidler også konkret kontakt mellem virksomheder og eksperter. BSS eksisterer således i krydsfeltet mellem information, innovation og matchmaking hos de deltagende virksomheder.

Målgruppen for BSS dækker over et bredt spektrum fra innovative små og mellemstore virksomheder (SMV) til multinationale virksomheder. Aktiviteterne er ikke branchespecifikke og dækker lige fra opbygning af elektronik og automatisering (måleudstyr, PLC-styring, acceleratorkomponenter, detektorer m.m.) til miljø- og energiteknologier og fremstillingsindustri (svejsning, bearbejdning, materiale-forskning og -udvikling).