Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Bioressourcer og bioraffinering

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Bioressourcer og bioraffinering

Aktivitetsplan nr. A4 - Resultatkontrakt - 2010-12

Der er internationalt fokus på udvikling af bioraffinaderier, hvori biomasse anvendes som råstof til fremstilling af eksempelvis kemikalier, farvestoffer og andre højværdiprodukter samt fast og flydende biobrændsel baseret på non-fossilt kulstof. Disse fremtidsperspektiver samt den nationale udbygningsplan for vedvarende energi sætter biomassefremskaffelsen under pres. Derfor er det nødvendigt, at nye biomasser som akvatisk biomasse, industrielt biomasseaffald og energiafgrøder fremskaffes, og at der genereres ny viden inden for en række områder relateret til anvendelsen. 

Formål

Formålet med aktiviteten er:

  • Opbygning af viden om fremskaffelse, forbehandling og karakterisering af nye biomasser samt konvertering og forædling af disse i bioraffinaderier.
  • Forsøg med forædling af biobrændsler for et globalt marked med fokus på risiko for nedbrydning og brand ved langtidslagring og transport.
  • Udvikling af nye forgasningsmetoder til produktion af højværdigas og restprodukter fra biomasse.
  • Fremstilling af biomassebaserede syntesegasser for efterfølgende videreforarbejdning til højværdibioprodukter.

Målgruppe
Den primære målgruppe for projektet er aktører i hele værdikæden fra biomasseproducenter, forbehandlings- og forædlingsvirksomheder til slutbrugere. Slutprodukterne vil typisk kunne blive afsat i fødevareindustrien, i det farmakologiske segment og som foderingredienser. Endelig vil flydende biobrændstoffer til transportsektoren indgå i olieselskabernes produktsortiment, og den faste fraktion vil indgå i kraftvarmeværkernes brændselssortiment. Målgruppen er således meget bred, og den omfatter såvel SMV i starten af værdikæden som større virksomheder i slutningen. Men der er et meget stort potentiale for etablering af nye arbejdspladser i Danmark samt eksport af komponenter og knowhow til lande med mindre biokompetencer end Danmark.