Projekt - Biogas fra alger som 2.-generations-biobrændstof

Anne-Belinda Bjerre

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 12.

Projekt - Biogas fra alger som 2.-generations-biobrændstof

BioWalk4BioFuels – Biowaste and Algae knowledge for the production of 2nd generation biofuel

Projektstart april 2010. Forventet afslutning oktober 2014.

Projektet er afsluttet.

Projektet bygger på den betragtning, at biogas produceret på affald og alger er et 2.-generations-biofuel, der adskiller sig markant ved, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved bæredygtighed. Det er derfor også essentielt i projektet, at biogassen opgraderes til naturgaskvalitet, således at den kan anvendes til transport eller alternativt sendes ind på naturgasnettet. Projektets mål er at udvikle og demonstrere et integreret anlæg til udnyttelse af organisk affald og CO2 fra energiproduktion (f.eks. fra kraftværker) til – gennem dyrkning af alger – at producere 2.-generations-biofuel i form af biogas.

Trods stigende bevidsthed om udnyttelse af de energi- og næringsstofmæssige ressourcer, der ligger i affald fra industri, landbrug, byspildevand mv., er der fortsat et enormt uudnyttet potentiale. Nyttiggørelse af dette potentiale er ikke mindst interessant set i lyset af det stigende pres på de ”traditionelle” biomasseressourcer. Mens 2.-generations-bioetanol fortsat er på det førkommercielle stadie, er biogasproduktion på grundlag af affald og plantebiomasse veldokumenteret og i hastig vækst på verdensplan. Ved at udnytte affaldsstrømme - der ikke er direkte anvendelige i biogasanlæg - til produktion af alger og efterfølgende afgasning af disse, er det således muligt at ”skyde genvej” til produktion af højværdi-2.-generations-biofuel.

Læs mere om projektet

BioWALK4Biofuels logo

Projektet består af:

Forskningsdel, der indeholder

 • Karakterisering af spildevands-/affaldsstrømme og -produkter, der vil være velegnede til algeproduktion
 • Karakterisering af algetyper og udvælgelse af de optimale (vækst- og biogaspotentiale)
 • Bestemmelse af biogaspotentiale og optimering af biogasproduktion
 • Opgradering af biogas til naturgaskvalitet
 • Tilbageførsel af CO2 fra forbrænding af biogas til algeproduktion.

Demonstrationsdel, der indeholder

 • Dyrkning af alger samt høst og håndtering til biogasproduktion
 • Biogasproduktion på algebiomasse
 • Opgradering af biogas og anvendelse af denne til transport
 • Etablering af et pilotskalaanlæg med alle elementer (i Italien).

Mål for projektet

 • At udpege egnede algetyper til biogasproduktion samt at dokumentere biogaspotentialet herfra
 • At udvikle og demonstrere et biogasanlæg, der udnytter alger produceret på spildevand
 • At demonstrere opgradering af biogas til flydende brændstof til transportsektoren

Deltagere

 • EU-FP7
 • Teknologisk Institut
 • Danmarks Miljøundersøgelser
 • Universitetet i Rom
 • Teknisk Universitet i Riga
 • Hashemite University (Jordan)
 • National Interuniversity Consortium for Ocean Sciences, (Italien)
 • Ecoil (Italien)
 • Central Salt & Marine Chemicals Research Institute (Indien)
 • Natural Gas Vehicle Association (Spanien)
 • Scandinavian Gas treatment Service (Sverige)
 • Aquagri Processing Pvt Ltd (Indien)
 • Power Ventures (Italien).

Seventh Framework ProgrammeThis project is developed under the European Community´s Seventh Framework Programme