Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

BOLIG+ og energineutralt byggeri

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

BOLIG+ og energineutralt byggeri

Aktivitetsplan nr. D7 - Resultatkontrakt 2007-2009 

EU’s forsyningssikkerhed, CO2-indsatsen og de globale klimaproblemer er udmøntet i EU-direktiver, regeringens klimastrategi, Energistyrelsens handlingsplan for energiområdet, den energipolitiske aftale af juni 2005 og øvrige udspil til reduktion af energiforbrug og drivhusgasser. Energieffektivisering i byggeriet er dermed kommet i fokus som aldrig før, det gælder nationalt, inden for EU og globalt.

 

Det tilladte energiforbrug til opvarmning i nybyggeriet er med det ny Bygningsreglement (BR07) blevet reduceret med 25-30%.  Det forventes, at energirammerne for byggeri yderligere reduceres til 75% af 2006-niveau i 2010 (lavenergiklasse 2) og til 50% af 2006-niveau i 2015 (lavenergiklasse 1). BOLIG+ konceptet initieret på Energy-Camp05 går skridtet videre med energineutrale boliger i 2025 – boliger der ikke bruger mere energi end de selv afleverer til nettet. Teknologirådet anvender BOLIG+ standarden med energineutralitet (= 0 kWh/m²), som pejlemærke for 2030.

En ændring af Bygningsreglementet er en ændring af byggeindustrien. Byggeindustrien står derfor over for væsentlige udfordringer med de kommende energirammer og konceptet med energineutralitet og den CO2 -neutrale bygning. Udfordringerne har positive perspektiver både for byggesektorens udvikling og for den relaterede eksport, ikke mindst inden for EU, hvor en række landes byggeindustrier står over for langt større udfordringer og omstillinger.

Et markant synliggjort koncept som udgangspunkt for udvikling af systemløsninger og komponenter kan fastholde og udbygge Danmarks internationale førerposition på området. Indsatsen i eksisterende bygninger er afgørende, når de nødvendige energibesparelser skal realiseres. Teknologirådet skitserer reduktioner på 30-40% til 2025 og 60-80% til 2050. Konceptet for energineutralitet skal derfor også kunne anvendes i den eksisterende bygningsmasse – her ligger det store potentiale, men også den største udfordring.

Formål

  • At udvikle, konkretisere og formidle konceptet omkring energineutralitet, herunder analyse af alternative systemer og muligheder, prioritering af indsatsen for implementering i byggeriet, analyse af delsystemer, projekteringsvejledning med konkrete løsningseksempler, dokumentation af energi-neutralitet og energi/CO2-mærkning. 
  • At udvikle teknologisk service til byggeriets parter så Teknologisk Institut er en attraktiv samarbejdspartner, når byggeriets og installationsbranchens udfordringer i forbindelse med energieffektivisering af bygninger skal løses.
  • At bidrage til at bane vejen for realisering af energineutrale bygninger – og for de opstillede samfundsmæssige mål, gerne på et tidligere tidspunkt end skitseret.
  • At bidrage til udvikling af systemer og komponenter, der kan markere dansk energieffektivt byggeri i den internationale udvikling og dermed bidrage til en ny eksportsucces, baseret på danske spydspidskompetencer.

Målgruppe
Byggeriets parter – Rådgivere (2.000 virksomheder), Byggematerialeindustrien (330 virksomheder), Dansk Byggeri (6.000 virksomheder, herunder typehusfabrikanter), Tekniq (3.000 virksomheder), DS Håndværk og Industri (2.500 virksomheder) samt entreprenører, bygherrer, bygningsejere og -administratorer samt Energistyrelsen.