Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Community-baseret innovationskonsortium - Case: Boblr

Knud Erik Hilding-Hamann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 21.

Community-baseret innovationskonsortium - Case: Boblr

Boblr tilbyder en online platform, hvor firmaer og kreative fra hele verden kan mødes omkring specifikke udfordringer eller opgaver inden for design, branding og kommunikation. Boblr deltager i innovationskonsortiet Community-Based Innovation for at blive klogere på, hvordan communitytilgange kan gøre dem mere attraktive overfor både klienter og kreative.
 

Processen: Input - fokus og bevidste valg:
• Kvalitetssikring af input  • Frigørelse af ressourcer  • Undersøge motivationsstrukturer

Input - fokus og bevidste valg
Boblrs kunder får mulighed for at stille en forespørgsel efter idéer og løsninger til en stor mængde af kreative bidragydere og kun præmiere det bedste input eller koncept. De kreative får, uagtet uddannelse og baggrund, chancen for at arbejde på spændende opgaver fra interessante brands, når de har tid og lyst til det. Denne form for crowdsourcing er der efterhånden mange udbydere
af, så det gælder om at differentiere sig.

Boblr - illustration af proces

Malene Sihm Vejlsgaard, der driver Boblr, rådgiver og vejleder omkring, hvordan en challenge bør udformes og formuleres for at sikre engageret og fokuseret input fra kreative. Samtidig hjælper hun gerne til ifm. evaluering og udvælgelse. En central udfordring er, at overføre designprocessen med flere kreative aktører til den virtuelle verden samt at minimere og effektivisere Boblrs brug af ressourcer. For at kunne imødegå denne udfordring, kommer det til at handle om, hvordan man tiltrækker de bedste kreative og faciliterer samarbejde på en effektiv måde. Det er derfor relevant dels at afdække motivationsstrukturerne og mulige ændringer af disse, dels at udvikle tekniske værktøjer, som kan understøtte en sådan co-creation af kreativt arbejde udført af flere personer rundt omkring i verden.
 

Throughput –
aktiviteter og koncepter:

Eksperimenterne og undersøgelserne blev udført i forbindelse med en forespørgsel efter et koncept for en pop-up store for MUUSE og indebar:
• Udfærdigelse af et designbrief med datingspørgsmål til brug for teamsammensætning
• En værktøjskasse med online samarbejdsværktøjer
• Papirprototyper af nye måder at give anerkendelse og skabe synlighed omkring den enkelte bidragyder på
• Interview af bidragyderne

Throughput – aktiviteter og koncepter
I forlængelse af præsentationen af MUUSEs challenge, udarbejdet efter Boblrs skabelon, blev de kreative bedt om at besvare tre ”dating-spørgsmål”, som udvalgte holdkaptajner kunne sammensætte teams ud fra. Forsøget med teamarbejde er nyt i Boblrs forretningsmodel – og noget der sjældent ses i crowdsourcingindustrien. Idéen er, i et online univers, at genskabe designprocessen med det værdifulde samarbejde mellem flere kreative og kunden. Dette også for at give de kreative mulighed for at finde samarbejdspartnere med komplementære kompetencer med henblik på at øge kvaliteten af løsningen.
Samarbejde på tværs af tid og sted blev muliggjort via et website med link til en række forskellige gratis værktøjer, såsom Skype, Dropbox, Google Docs og Teamlab.
For at kunne appellere stærkere til de kreative blev der udviklet papirprototyper af, hvordan man kan fremhæve de enkelte bidragydere og anerkende dem, der tidligere har leveret input af høj kvalitet.
Efter afslutning af challengen blev deltagerne interviewet for at finde ud af, hvad der fungerede, og hvad der ikke virkede hensigtsmæssigt.
 

Output -
læring og resultater:

• Indsigt i motivationsstrukturer og konkrete forslag til måder at ændre det på
• Vanskeligt at få et frugtbart teamarbejde i gang pga. blandt andet hierarki og tidsforskelle
• Potentiale forbundet med en udvidet og detaljeret processtruktur

Output - Læring og resultater
Virksomheders arbejde med at integrere communities i deres forretningsudvikling er stadig i sin vorden, og det er derfor vigtigt at indstille sig på læring gennem trial and error. Dette gjorde sig i høj grad også gældende i innovationsforløbet med Boblr, hvor det viste sig problematisk at aktivere tilstrækkeligt med kreative til at danne flere hold, som kunne konkurrere mod hinanden. Dette må formentlig tilskrives præmiens størrelse, der var væsentligt mindre end i flere af Boblrs øvrige konkurrencer, hvor det er lykkedes at tiltrække relativt mange bidragydere. Den primære motivation for deltagerne synes at være den monetære og materielle præmie, som brugerne gav udtryk for skal stå mål med det arbejde der kræves samt risikoen for ikke at vinde. Deltagerne havde alle fuldtidsjob, så de valgte at arbejde på opgaven i fritiden, hvilket indikerer, at crowdsourcing og den selvudvælgelse, det indebærer, også er båret af andet. Interviewene afslørede, at andre vigtige faktorer er: En oprigtig interesse i den konkrete udfordring, nysgerrighed og det at prøve noget nyt, at få erfaring og opbygge en portfolio på en måde som skaber synlighed omkring ens  kompetencer og bedrifter. For at imødegå disse faktorer er det vigtigt fortsat at lave spændende og inspirerende designbriefs, men derudover kan Boblr fx tilbyde muligheden for at lave nogle  personlige profiler, som kan gøres søgbare for andre, og fremhæves vha. forskellige medaljer eller badges, som fortæller, om de har været finalist eller vinder. Aktuelt bliver tidligere vindere  fremhævet på websitet som Boblr stars med link til, hvor man kan kontakte dem eller se mere om deres arbejde, og alternative anerkendelsesformer synes at være et spændende område at  arbejde videre på.

Det hold det lykkedes at få sammensat bestod af kreative fra Danmark, Australien og Hong Kong, og selv med de foreslåede samarbejdsværktøjer lykkedes det ikke rigtigt at få et godt samarbejde i gang. Det skyldes både tidsforskelle og det forhold, at de ikke havde tid og lyst til at investere de fornødne ressourcer i, at lære redskaberne at kende og mødes real-time. Derudover viste det sig, at idéen med en holdkaptajn ikke fungerede i denne type innovationsproces, hvor det demokratiske element står centralt. Holdkaptajnen skulle stå for at sikre engagement og en høj kvalitet i leverancen, men idet han selv skulle udvælge sine teammedlemmer fra begyndelsen, fik han aldrig den facilitator-rolle, han var tiltænkt. I stedet opstod der en slags hierarki, hvor al intern  kommunikation kom til at gå gennem ham, hvorved han også kom til at filtrere idéerne og træffe beslutninger. Dette efterlod meget lidt initiativ og ejerskab til opgaven hos de øvrige  holdkammerater. En måde at sikre et større samarbejde på, er ved at lave en mere omfattende processtruktur, som et hold af kreative skal følge. Det betyder flere krav, men en tydeligere  forventningsafstemning.
 

Værdi
Arbejdet med at finde på konkurrencedygtige måder, hvorpå Boblr kan differentiere sig i forhold til andre crowdsourcing mellemmænd er fortsat i gang. Yderligere justeringer af forretningsmodellen skal afprøves fx mht. betaling og samarbejdsformer, men allerede nu har værdien af en ny processtruktur vist sig. Ifm. en challenge for legetøjsproducenten dantoy, opererede Boblr med en to-trinsproces, hvor de kreative i første omgang blot skulle aflevere en sketch og en kort beskrivelse af deres idé til et produktdesign. De fem mest lovende bidragydere blev derefter bedt om at  uddybe deres forslag ved at besvare nogle ekstra spørgsmål. Denne ”dialog” mellem klienten og de kreative inden den endelige evaluering og udvælgelse, skabte en bedre user experience og øgede dybden og kvaliteten af løsningsforslagene.

Som den ene af de to vindere formulerede det:

“I think a multi-step process is very good when you don’t have a personal meeting where you can motivate your idea and answer questions. The cons are that it might give you some extra work”. (Jeppe Norsker)

Innovationskonsortiet Community-baseret Innovation sætter fokus på, hvordan mødet mellem grupper af mennesker og teknologi kan blive værdiskabende for virksomheder og organisationer. Med afsæt i bl.a. dette caseforløb, arbejder vi derfor på at skabe en systematik for virksomheder, som vil effektivisere deres tilgang til communities. Vil du vide mere, eller har du kommentarer og input til det videre arbejde i innovationskonsortiet, så vil vi meget gerne høre fra dig.