Digitaliseret præcisionslandbrug for 'Månegrise'

Bodil Højland Lorentzen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 39.

Digitaliseret præcisionslandbrug for 'Månegrise'

Danmark har i mange år været supermagt inden for landbrug, men hvis Danmark skal kunne udnytte øge indtjeningen i landbruget, skal der investeres i teknologi, som giver landmanden mulighed for at dokumentere, at han producerer sikre fødevarer med hensyn til miljø og dyrevelfærd, og han skal kunne bearbejde og udnytte data til at optimere driften løbende.  

Månegrisen er historien om, hvordan vi kom fra en vision og en resultatkontrakt til færdige sensor-setups med udvikling af nye managementsystemer til overvågning af produktion og miljøperformance til  dokumentation og beslutningsstøtte for landmanden.

I forbindelse med åbningen af Nordeuropas største landbrugsmesse, AgroMek overrækker NaturErhvervs styrelsen to store checks til konsortier af virksomheder, der de kommende år vil demonstrere og udvikle miljø- og sensorteknologi, med henblik på at vise vejen for intensiv svineproduktion ind i digitaliseringens tidsalder. Begge vinderkonsortier samarbejder med Teknologisk Institut.

De 14 mio. fra GUDP går ikke til at bygge stalden, men til at udvikle og demonstrere den nye teknologi og målesystemerne, der vil kunne danne grundlag for emissionsbasseret regulering af landbrug. Tanken er at man ikke skal reguleres efter normtal for gennemsnitlig udledning i et staldsystem, men have fordele ved at kunne dokumentere miljøvenlig produktion. Noget der især er vigtigt hvis produktionen ligger tæt på følsom natur.

  1. ApolloThy:  SKOV, BigDutchman, Gråkjær, TICAN, SEGES og TeknoIogisk Institut
  2. SPACE ((Slaughter Pigs in Ammonia Controlled Environment):
    SPACESYSTEMS, Munters, Wiping Systems, SEGES, DTU  og Teknologisk Institut

ApolloThy er en kæmpestald med produktion af ca. 40.000 slagtesvin om året i Thy. Der bliver lavet forsøg med forskellige indretninger af gyllekanaler med henblik på at reducere emission og tildele grisene mere halm, hvilket bl.a. vil være adgang til at producere til nye mærkeordninger for dyrevelfærd. SKOV udvikler nyt managementsystem, elektrokemisk sensorsetup til emissionsmåling, videoovervågning mv.

Månegrisen - Check med tildeling af midler

Bent Claudi fra GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram - erhvervsstøtteordning) overrækker checks til Niels Lundgård fra ApolloThy (SKOV A/S)  og Jørgen Berth fra SPACESYSTEMS.

Fermenteret vådfodring
SPACESYSTEMS har udviklet et tragtsystem til svin, som i princippet er et toilet for grise. Det begrænser emission af lugt, ammoniak og drivhusgasser fra stalden, og der er integreret ventilationskanal til udsugning under tragten af den mest forurenede luft. Indblæsning af luft ændres, så man har mulighed for at køle luften. Vi arbejder desuden med fermenteret vådfoder med tang, og biocider til desinfektion og reduktion af bakterier i stalden.

AgroTech har lagt grundstenen til projekterne gennem ledelse af månegris resultatkontrakten i 2014-15 med deltagelse af fem GTS institutter (som i dag er tre, nemlig Teknologisk Institut, FORCE og DHI).
Vi demonstrerede, at det er muligt at finde gas og flowsensorer i et rimeligt prisniveau, som også kan holde til det aggressive miljø i stalden. Nu går vi videre og udvikler integration af data fra foderanlæg, klimacomputere, ammoniaksensorer, videobestemmelse af vægte osv. med det formål at forberede managementsystemer med beslutningsstøtte for landmanden og samtidig danne grundlag for en emissionsbasseret regulering. 

Landmanden kan ikke vente tre måneder på en opgørelse for et hold grise, hvis han har foretaget ændringer i fodringen til mange tusinde kroner, og han er nødt til at være sikker på at luftrensere kører optimalt så de ikke leder for meget kvælstof eller lugt ud til omgivelserne eller anvendes for meget strøm eller vand til at opnå miljøeffekten.