Energieffektiv trafikstyring via vejbelysning

Karsten Thornø Ahrentsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 39.

Ny trafik

Energieffektiv trafikstyring via vejbelysning

Det er projektets formål, at demonstrere hvorledes intelligent sensorstyret LED gadebelysning kan integreres med trafikstyring af signalanlæg, og dermed opnå en reduktion af energiforbruget til gadebelysning samtidig med at intelligent trafikstyring kan mindske udledningen af CO2. Ved at benytte gadelamper med integreret kommunikation kan der leveres data til signalanlæg, der sikre et miljø rigtig trafik flow.

Projektet har fået støtte fra "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP".

Problem

Traditionelt styres et lyskryds typisk vha. tidsstyring hvilket vil sige at kørselsretningerne har grønt i et vist tidsrum hvorefter signalet skifter. Denne form for trafikstyring gør, at afviklingen af trafikken bliver meget statisk og at der ikke findes en mulighed for at adfærdsregulere trafikken i myldretiden, hvilket betyder at der på visse tidspunkter på døgnet kan dannes kø ved lyskrydsene. Lange køer og tidsindstillet kørsels intervaller betyder, at bilister har mange igangsættelser og stop hvilket er med til at skade miljøet.

Løsning

Projektet vil udnytte de nyeste forskningsresultater indenfor detektering af trafik vha. kamerateknologi indenfor alle detekeringsbølgelængder (IR, termisk, farvekamera) til, at øge sikkerheden for en korrekt detektering. Derudover vil teknologier som PIR, radar og lasersensorer blive benyttet til, at øge sikkerheden for en korrekt kameradetektering hvis det findes nødvendigt.

I projektet vil der være aktiviteter der afdækker hvilken sensorteknologi eller kombination af sensorteknologier der giver den bedste detekterings sikkerhed. Løsning vil blive evalueret på sikker detektering og cost-benefit for det samlede produkt.

Ny løsning

Oplevelse

Ved at integrer styring af gadebelysning med trafikstyring af signalanlæg til et komplet system opnås en helhed der giver energibesparelse på både belysning og trafikafvikling. Dette vil betyde at et tidsstyret lydkryds vil kunne omdannes til et trafikstyret lyskryds ved at skifte gadelamperne til en energieffektiv LED gadelampe med integreret trafiksensor samt mindre udskiftninger i styreskabet. På den måde undgås et komplet re-design af lyskrydset til gene for trafikanterne samtidig med at der opnås en energibesparelse.

Værdi

Beregninger fra vejdirektoratet har vist, at denne ujævne trafikafvikling bevirker at der forbruges op til 40 liter benzin om dagen ved en trafikmængde på 8000 biler pr. døgn i forhold til glidende trafik.

En positiv konsekvens af intelligent trafikkontrol og samordning af signalanlæg vil er at det vil resultere i færre bagende kollisioner samt andre typer ulykker.

Innovation

Projektet spiller en central rolle i at skabe morgendagens energieffektive trafiksystemer ved, at integrere LED belysningsteknologi med aktiv sensorteknologi til klassificering af trafik med trafikkontrol. Et system der ikke tidligere er set i Danmark.

Trafikregistreringssystemer og trafikkontrol systemer er netop nu på dagsorden i Danmark. Diskussionen går på om det kan lade sig gøre, at regulere trafikken i de danske byer på en mere miljørigtig måde. Der diskuteres løsninger som betalingsringe for at sikre, at der ikke lukkes for meget trafik ind i de danske byer.

Projektet vil kunne bidrage positivt til at skabe energi- og kosteffektive teknologier der kan hjælpe med at regulere trafikken i danske og internationale byer, uden store ændringer af den eksisterende infrastruktur. Samtidig vil projektet sætte fokus på udnyttelse af allerede eksisterende infrastruktur til at skabe innovative løsninger til energibesparelse på såvel elektricitet som transport.

Projektet vil fokusere at koble den nyeste viden indenfor teknologi til trafikdetektering og gadebelysning med den nyeste viden indenfor trafikreguleringssystemer. Projektet kobler en forsknings- og udviklingsindsats indenfor udviklingen af mere bæredygtig og intelligent trafiksystemer med et erhvervssamarbejde igennem et teknologisk serviceinstitut, som sikrer den videre udbredelse af viden på området.

Om

Projektets partnere er: Teamtronic, Swarco og Teknologisk Institut.

Projektet har fået støtte fra "Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP".