Energieffektive og miljørigtige byggematerialer

Niels  Morsing

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 12.

Energieffektive og miljørigtige byggematerialer

Energieffektive og miljørigtige byggematerialer

Aktivitetsplan nr. E2 - Resultatkontrakt - 2013-15

Med bygningsklasse 2020 lægger Danmark sig i front i EU i forhold til formulering af krav til bygningers energiforbrug. Byggematerialernes energieffektivitet er et af de centrale temaer. Endvidere strammes lovgivningen med hensyn til materialers miljø- og indeklimapåvirkning. Aktiviteten tager udgangspunkt i disse to centrale temaer for udvikling af ny viden relateret til fremtidens byggematerialer og er koncentreret omkring tre materialekategorier:

  • Kategori 1. Smarte materialer som kan ændre egenskaber eller struktur efter behov, fx ved at afgive eller optage overskudsvarme.
  • Kategori 2. Lette og stærke materialer der enten er meget lette i sig selv eller væsentligt lettere end de materialer de erstatter.
  • Kategori 3. Grønne materialer med en bæredygtig profil, fx materialer fremstillet af naturlige råvarer (ikke-fossile), såkaldte biomaterialer, genbrugsmaterialer eller materialer med et lavt energi- eller ressourceforbrug.

Inden for alle tre materialekategorier vil den opnåede viden blive anvendt til at udvikle følgende kommercielle tjenesteydelser:

  1. Generisk rådgivning og produktudvikling i tæt samarbejde med materialeproducenter – fra idé/koncept baseret på fremtidens energi- og miljøkrav til prototype- og pilotproduktion.
  2. Fremstilling af prototyper for udvalgte områder (klimaskærm, vinduer, betonelementer, pladematerialer, biomaterialer, isolering, tegl og kompositter) i samarbejde med materialeproducenter.
  3. Rådgivning og dokumentation af de nye materialers tekniske egenskaber (ydeevneprøvning, herunder levetidsestimering, termiske egenskaber, mekaniske egenskaber, osv.).
  4. Rådgivning om og dokumentation af miljø- og energiprofil, herunder det totale energiregnskab for de udviklede produkter, inklusive embodied energy og genanvendelse eller bortskaffelse.
  5. Rådgivning mht. vurdering og dokumentation af miljøbelastning, emission, udvaskning, sundhedsskadelige stoffer – med udgangspunkt i europæisk og national lovgivning.
  6. Rådgivning ved valg af fremtidens byggematerialer med hensyn til energieffektivitet og miljøpåvirkning.

Sigtet med aktiviteten er at fremme innovation i byggebranchen og udnytte de fremtidige krav til reduktion af energiforbruget og reduktion af skadelige stoffer i bygninger aktivt.

Målgruppen er byggematerialeproducenter, der skal kunne produktudvikle og afsætte nye materialer, der lever op til skærpede energi- og miljøkrav, og som er internationalt konkurrencedygtige. Det forventes, at innovation vil være helt afgørende, og at der opstår en række nye SMV de kommende år. Deres mulighed for at udvikle innovative løsninger forbedres med gennemførelsen af nærværende aktivitet.