Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien

Claus Schøn Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 14.

Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien. NB Reference, Skjern Papirfabrik

Energieffektivisering og vedvarende energi i industrien

Billede: Skjern Papirfabrik:

Aktivitetsplan nr. A2 - Resultatkontrakt - 2013-15

Dansk industri står foran et markant paradigmeskifte i de kommende år med helt nye krav til energiforbrugende udstyr og processer. Det betyder øget fokus på tre hovedtemaer:

  1. Øgede krav til energieffektivisering.
  2. Helt nye krav til produkterne og deres energiforbrug relateret til Ecodesigndirektivet fra EU.
  3. En markant forøget anvendelse af Vedvarende Energi (VE) i industrien, herunder større fleksibilitet i elforbruget og tilpasning af forbruget til produktionen (Smart Grid).

Paradigmeskiftet understøttes bl.a. af energiaftalen fra foråret 2012, som blandt mange initiativer indeholder en aftale om en massiv anlægsstøtteordning (ca. 500 mio. kr. årligt frem til 2020) til industrien i forbindelse med overgangen til effektiv anvendelse af VE, samt at energiselskabernes energispareindsats skal øges med 100% i perioden 2013-2020, svarende til en stigning fra ca. 700 mio. kr. pr. år i 2010 til ca. 1,5 mia. kr. pr. år fra 2015.

Paradigmeskiftet giver danske virksomheder fornyede vækstmuligheder, der kan udnyttes, såfremt de rigtige betingelser er til stede. Aktivitetsplanen vil opbygge nye teknologiske serviceydelser, som kan understøtte disse nye vækstmuligheder i form af:

  • Et relevant, professionelt og proaktivt miljø, der gennemfører FoU-aktiviteter i samarbejde med danske virksomheder (både producenter af udstyr og brugere), rådgivere og andre aktører på området.
  • Udvikling af nye ekspertydelser, som tilbydes danske virksomheder gennem kortere eller længevarende rådgivningsforløb.
  • Nye toptunede laboratoriefaciliteter, hvor virksomhederne kan få testet deres udstyr i relation til ydelse, energieffektivitet og Smart Grid readiness både i forbindelse med produktudvikling og når produkterne skal introduceres på markedet. De mange nye krav er en direkte udløber af Ecodesigndirektivet.
  • Opbygning af ny viden samt spredning af denne gennem temadage, konferencer mv. bl.a. afholdelse af ’Den Nordiske Tørrekonference’ i juni 2013 samt flere temadage om VE i industrien og Ecodesign.

Aktivitetsplanen er inddelt i tre aktiviteter (Energieffektivisering, Ecodesign samt VE og Smart Grid). Aktiviteternes fælles mål er at forbedre industriens konkurrenceevne. Frem til at der er udviklet valide businesscases for Smart Grid, skal konverteringen til VE-kilder bæres af energieffektiviseringer, da det kun dermed er muligt at skabe det fornødne økonomiske incitament til udbredelse af de nødvendige teknologier. Virksomhederne skal have nem adgang til viden om de specifikke krav inden for deres produktområde og til at få deres produkter testet, ligesom aktivitetsplanen skal sikre, at virksomhederne kan tænke de mange nye krav ind i deres produktudvikling allerede fra start.

Målgruppen er såvel store som små energiforbrugende virksomheder, udstyrsproducenter, rådgivere samt forsyningsselskaber.