Fjernvarmeblomsten - Nationalt anneks

Søren  Iversen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 80.

Postkort fremstillet i forbindelse med projektet Ecoheat4cities

Fjernvarmeblomsten - Nationalt anneks

Det siger næsten sig selv, at arbejdet med at opbygge en sådan mærkningsordning på europæisk plan er en stor udfordring dels fordi sammenligningsgrundlaget nødvendigvis må tage hensyn til nationale forhold, dels fordi der blandt projektpartnerne er mange meninger om, hvordan opgaven gribes an og løses.

En stor del af diskussionen i projektgruppen har derfor gået på anvendelsen og størrelsen af primære energifaktorer samt allokeringsmetoder for el og varme ved kraftvarmeproduktion.

Løsningen er blevet en ordning, hvor man kan mærke på flere niveauer (Tiers).

Niveau 1 (Tier 1) er et overordnet europæisk niveau, med fast definerede primærenergifaktorer og CO2-faktorer.

Niveau 2 (Tier 2) er et nationalt niveau, hvor man kan definere nationale værdier, der er i overensstemmelse med praksis i det enkelte land.

Der er desuden udviklet en metode baseret på standarden DS/EN 15603 ”Bygningers energieffektivitet – Samlet energiforbrug og definition af energiklasser”, der gør det muligt, at sammenligne mærkningsklasserne på tværs af landegrænserne.