Fjernvarmeblomsten - Om projektet

Søren  Iversen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 80.

Postkort fremstillet i forbindelse med projektet Ecoheat4cities

Fjernvarmeblomsten - Om projektet

Projektstart juni 2010. Forventet afslutning december 2012.

Fjernvarme og fjernkøling er energieffektive og miljøvenlige måder at levere varme og køling på til forbrugerne. Faktisk er det sådan, at fjernvarme og fjernkøling tilbyder løsninger, der i væsentlig grad kan medvirke til at nå EU’s politiske mål (20/20/20) herunder specielt effektiv udnyttelse af energien og integration af vedvarende energikilder.

I Danmark forsynes ca. 60 % af vores boliger med fjernvarme, men det er langt fra tilfældet i mange af de øvrige EU-lande. Udbredelsen af fjernvarme og fjernkøling støder nemlig ofte på en række ikke-tekniske barrierer:

  • Mange oplever, at fjernvarmes energieffektivitet og økonomi er vanskellig at gennemskue sammenlignet med individuelle opvarmningsløsninger som varmepumper, biobrændselskedler og solvarme.
  • Fjernvarme er lokalt forankret og de mange forskellige elementer, der indgår i et fjernvarmesystem (forskellige brændsler og produktionsenheder, distributionsnet og brugerinstallationer) udfordrer lokale planlæggere og investorer når de skal vurdere et fjernvarmeprojekt, men også politikere, når de skal retfærdiggøre, gennemføre og måle effekten af deres politikker.
  • Slutbrugerne – fjernvarmekunderne - er sjældent klar over fjernvarmes og fjernkølings mange energi- og miljømæssige fordele.

Mål for projektet
Formålet med Ecoheat4cities-projektet er at tackle disse ikke tekniske barrierer ved at udvikle et grønt energimærke for fjernvarme- og fjernkølesystemer, der kan være med til at promovere disse systemer og medvirke til at politikere, borgere og potentielle investorer har det bedst mulige grundlag for at vælge energieffektive og vedvarende energiløsninger.

Ecoheat4cities-projektet er opdelt i 6 arbejdspakker:

WP 1: Projektledelse

WP 2: Udvikling af kriterier for grønt energimærke

WP 3: Udvikling af ordning for grønt energimærke

WP 4: Vejledning til fjernvarmeværker (og fjernkølingsværker)

WP 5: Vejledning til byer og kommuner

WP 6: Kommunikation og udbredelse

Ecoheat4cities-projektet tager udgangspunkt i bl.a. primære energifaktorer, et tidligere EU-projekt Ecoheatcool og forskellige nationale ordninger.

Deltagere
Euroheat&Power er projektleder og de øvrige projektdeltagere er:

  • Teknologisk Institut
  • Tekniske Universitet Delft, Holland
  • AGFW, Tyskland
  • Svensk Fjärrvärme, Sverige
  • BRE, England
  • Lithuania Energy Institute, Litauen

Projektet medfinansieres af det europæiske program Intelligent Energy Europe.

Yderligere information
Læs mere om projektet på hjemmesiden: Ecoheat4cities.eu

Tilmeld dig projektets nyhedsbrev

Læs mere om andre af Teknologisk Instituts projekter på energiområdet.