Fødevarer og sundhed

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Fødevarer og sundhed

Fødevaresektoren og biomedicosektoren er af stor betydning for den danske økonomi og det danske samfund. Fødevaresektoren og dens virksomheder står over for en række væsentlige udfordringer. Sunde fødevarer bliver i stigende grad prioriteret i befolkningen, og samtidig er befolkningens skepsis over for fødevarekvaliteten og fødevaresikkerheden også stigende. Dette sker i takt med, at fødevarefremstillingen bliver stadig mere industriel og der gøres brug af nye teknologier, der i højere grad fjerner produktionen fra produkternes oprindelse.

Et andet væsentligt aspekt er den kraftige vækst i forekomsten af livsstilssygdomme – ofte forårsaget af for høj indtagelse af usunde fødevarer. Det betyder, at der forskes intensivt i sammenhængen mellem fødevarekomponenter og sundhed, og der er fokus på nye og mere effektive behandlingsformer. Den stigende levealder sammenholdt med et mere aktivt ældreliv stiller ligeledes store udfordringer til udviklingen af nye avancerede medicoprodukter samt nye diagnostiske systemer. Derudover er der stor aktivitet inden for udvikling af nye lægemidler, der er designet til at angribe den molekylære dysfunktion, som forårsager en given sygdom.

Fødevareindustrien har erkendt behovet for at kunne udvikle højværdifødevarer med et videnindhold, som gør dem vanskelige at kopiere og for at kunne udvikle fødevarer med særlige ernæringsegenskaber, som tilgodeser den enkelte forbrugers individuelle ernæringsønsker. Samtidig er fødevaresektoren præget af stor priskonkurrence, bl.a. fordi forbrugerne også prioriterer konkurrencedygtige fødevarepriser.

Udfordringen er derfor at udvikle teknologier og produktionsmetoder, som på én og samme tid giver sikre og sunde fødevarer, som kan fremstilles til en konkurrencedygtig pris, og som skaber en kvalitet, forbrugerne synes om og har tillid til. For biomedicosektoren stiller den globale konkurrence krav om nye sofistikerede produkter for at kunne fastholde den danske styrkeposition.

Indsatsen 2007-2009 er på denne baggrund rettet mod udvikling af sikre fødevareteknologier og nye avancerede behandlingsformer inden for de viden- og udviklingsområder, hvor Instituttet i forvejen står stærkt, og hvor der vurderes at være et markedspotentiale og efterspørgsel på længere sigt.