Genanvendelse af beton - Resultater

Katja Udbye Christensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 89.

Ophygget beton stykker med armering.

Genanvendelse af beton - Resultater

Der er på nuværende tidspunkt relativt få eksempler på alternative måder at genbruge og genanvende beton på i Danmark og i udlandet som er sat i produktion. Dette skyldes bl.a. at måden at genanvende betonaffald på i dag, hvor materialet anvendes som vejmateriale er en effektiv og velfungerende metode, og betonaffaldet er et efterspurgt vejmateriale med rigtig gode egenskaber. Der er dog perspektiver i at skabe nye muligheder for at genanvende og genbruge beton.

I forbindelse med projektet, blev følgende konkluderet:

  • Mht. direkte genbrug af betonelementer er der brug for at udvikle nye designkoncepter, baseret på fleksible samlinger, som gør det let at adskille betonelementerne fra hinanden uden at beskadige dem. Direkte genbrug af betonelementer vil i dag kræve, at de nedtagne ”gamle betonelementer” skal renoveres for at kunne genbruges.
  • Anvendelse af nedknust beton som tilslag i ny beton, vil kræve en øget mængde af tilsat cement og vil dermed øge miljøpåvirkningen. Derimod er der potentiale i at anvende nedknust beton til f.eks. belægningssten, betonfliser og kantsten, hvor der hovedsagligt stilles krav til det færdige produkt og i mindre omfang til delmaterialerne.
  • Det vurderes ikke at anvendelsen af betonbrokker som belægningssten er realistisk pt. pga. for ringe kvalitet af produkterne, og det vil kræve en mere nuanceret inddeling og klassificering af betonaffaldet opstrøms før genbrug.

Hvis beton skal genanvendes til andre formål end vejbygning, er der behov for at tænke i nye designkoncepter og nye teknologier. De undersøgte cases i dette projekt, kan bruges som inspiration til at udvikle nye og innovative forslag til brug af betonbrokker og betonelementer.

Den fulde rapport over projektet kan hentes via miljøstyrelses hjemmeside.