Hightech Pilotproduktion i Danmark (HTPP)

Jens Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 98.

Pilotproduktion

Hightech Pilotproduktion i Danmark (HTPP)

Aktivitetsplan nr. G1 - Resultatkontrakt - 2013-15

Danske virksomheders produktion af varer i Danmark er af afgørende betydning for den danske velstand. Fortsat dansk produktion i Danmark kræver, at fremstillingsindustrien til stadighed udvikles og innoveres. DI’s vækstpublikation slår fast, at danske produktionsvirksomheder skal leve af højteknologiske produkter med øget funktionalitet og performance fremstillet af veluddannede medarbejdere. Kun på den måde kan danske produkter adressere det attraktive up-market med baggrund i den nyeste teknologi, et højt videnindhold og indbygget høj kvalitet.

Samtidig slår ny DI-undersøgelse fra januar 2012 fast, at de mindre og mellemstore virksomheder er langt mindre kapitalintensive end de store virksomheder. Det resulterer i en lavere produktivitet og vanskeliggør udvikling af nye innovative produkter. De små og mellemstore virksomheder med begrænset kapital, teknologisk infrastruktur og viden om de nyeste front-end nøgleteknologier bliver begrænset i at få nye produkter introduceret på markedet. Risikoen tilknyttet pilotproduktionen gør det ofte ikke muligt at retfærdiggøre den nødvendige investering, som kræves for helt at udvikle den nye teknologi eller det nye produkt. Herved tabes den innovation, som Danmark i så udpræget grad har brug for.

Aktivitetsplanen vil bestå af fem aktiviteter:

 1. Videnhjemtagning fra internationale institutioner, som i dag har erfaring med at udføre højteknologisk pilotskalaproduktion for industrielle kunder.
 2. Identifikation af muligheder for højteknologisk pilotproduktion, HTPP.
 3. Videreudbygning af kompetencer relateret til HTPP.
 4. Demonstrationsplatforme med udgangspunkt i afsluttede udviklingsprojekter.
 5. Demonstrationsplatforme, hvor Key Enabling Technologies kobles med mere modne teknologier inden for den traditionelle fremstillingsindustri.

Når aktivitetsplanen er gennemført vil følgende milepæle være opnået:

 • Samarbejde er igangsat med de førende aktører i Europa og USA inden for pilotproduktion.
 • Samarbejder er etableret med danske leverandørvirksomheder, der kan indgå i strategiske alliancer i en samlet levering af nye højteknologiske produkter eller delprocesser.
 • Demonstrationsplatforme er etableret inden for fremstillingsindustrien, energi, biobaserede produkter, bioteknologiske produkter, fødevarer, byggematerialer, byggekomponenter.
 • Der er gennemført seminarer og åbne arrangementer, hvor interessenter kan opleve pilotanlæggene i drift.
 • Formidling via artikler i fagblade og foredrag til konferencer er gennemført.

Målgruppen for de udviklede services er:

 • Mindre teknologitunge virksomheder, som ikke har den fornødne teknologiske infrastruktur eller adgang til kapital, som kræves for igangsættelse af en pilotproduktion af hightech-produkter.
 • Virksomheder som har deltaget i FoU-projekter, hvor åbenbare produktmuligheder ikke er markedsafprøvet grundet manglende kompetenceadgang i projektkonsortiet.
 • Hightech-opgaver for etablerede virksomheder. Her har Instituttet allerede eller vil udvikle high-end-udstyr, som kan anvendes til pilotproduktion.