Hurtigmetoder til påvisning af Listeria monocytogenes

Lena  Sloth

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 61.

Hurtigmetoder til påvisning af Listeria monocytogenes

Moderne molekylære metoder til påvisning af Listeria monocytogenes kan give testsvar langt hurtigere end traditionelle dyrkningsbaserede metoder. Dette kan være en fordel for fødevareproducerende virksomheder, der gerne vil sælge produkter til kunder med nul-tolerance overfor Listeria.

Test af to nye metoder

Vi har testet to nye molekylære påvisningsmetoder til L. monocytogenes fra ProComCure og SwissDeCode. Metoderne bygger på PCR-kits med høj specificitet for detektion af L. monocytogenes. ProComCures PhoenixDx® L. monocytogenes kit er baseret på 24 timers prøveopformering efterfulgt af DNA ekstraktion og real-time PCR. Med dette kit var det muligt at detektere ca. 2,5 log CFU/ml i en opslæmning af kød, hvilket gør det teoretisk muligt at detektere ned til 1 CFU i 25 g produkt efter 24 timers prøveopformering. Da DNA-ekstraktion og PCR kan foretages på mindre end 2 timer betyder dette, at man indenfor 26 timer vil kunne have svar på, om der er fravær af L. monocytogenes i en fødevareprøve på 25 g.

Metoden fra SwissDeCode bygger på isoterm PCR, som praktisk kan laves i en kop varm vand, og prøveresultatet visualiseres på en simpel papirstrip, en slags graviditetstest. Kittet er designet til en analysetid på ca. 1 time, og analysen kan laves uden brug af laboratoriefaciliteter. Med dette kit var det dog ikke muligt at detektere under 4,5 log CFU/ml direkte på en kødprøve podet med L. monocytogenes, men det vurderes, at Listeria efter 24 timers opformering vil være vokset op til en tæthed, der gør det muligt at detektere 1 CFU af L. monocytogenes i en prøve på 25 g.

 

Udfordringer med molekylære metoder

Vores mål er, at tiden fra prøveudtag til dokumentation af fravær af L. monocytogenes i 25 g spiseklar produkt reduceres til 12 timer. Udfordringen ved de molekylære metoder ligger i, at en opformering er påkrævet, hvilket for L. monocytogenes foregår langsommere end for f.x. Salmonella og E. coli. Uden opformeringstrinnet er der dog risiko for falske negative resultater, idet man ikke rent praktisk kan måle på 25 g produkt med moderne molekylære metoder. Desuden kan fødevarematricer indeholde stoffer, der kan forringe analysemetoderne, så metoderne ikke fungerer eller måler retvisende. Dertil er der risiko for falske positive resultater, idet man med molekylære metoder også detekterer DNA fra døde og ikke-levedygtige bakterier i fødevaren. 

 

Detektion med bakteriofager

Vi deltog med en poster på International Symposium on Problems of Listeria Monocytogenes and Listeriosos (ISOPOL) i Toronto, Canada. Posteren italesatte udfordringer/flaskehalse ved brug af moderne molekylære metoder til fødevarematricer. Dialog med både fødevareproducenter, forskere og producenter af kommercielle detektionskits tydeliggjorde, at en svartid på 24 timer på nuværende tidspunkt ses som "the golden standard", når fraværet af L. monocytogenes skal dokumenteres. Ønskes en svartid på under 24 timer, skal der kigges efter alternativer til PCR-metoderne. Blandt de mere interessante alternative metoder, der blev præsenteret på konferencen, er detektionsmetoder baseret på bakteriofager, altså ufarlige virus, der specifikt finder L. monocytogenes og herefter udsender et lyssignal, der kan detekteres og kvantificeres. Kommercielle kits har reduceret analysetiden til 7 timer og kan detektere 4 CFU L. monocytogenes i miljøprøver. Teknologien er blevet testet på fødevarer, men der findes stadig ikke kommercielle kits.

 

Test af nye metoder/kits og deltagelse i konference er finansielt støttet af Svineafgiftsfonden og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.