IBIZ-center - Innovationscenter for eBusiness

Jan  Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 22.

IBIZ

IBIZ-center - Innovationscenter for eBusiness

Aktivitetsplan nr. X1 - Resultatkontrakt - 2013-15

Flere undersøgelser dokumenterer, at der ligger et væsentligt økonomisk potentiale i, at flere små og mellemstore virksomheder (SMV) bliver bedre til at udnytte nye it-løsninger. Dansk Erhverv og IT-Branchens undersøgelse fra marts 2012 dokumenterer eksempelvis, at kun omkring hver femte virksomhed i dag udnytter de digitale muligheder[1]. Betydningen af digitalisering for erhvervslivets produktivitet og innovation bekræftes også af en analyse fra CEBR på Copenhagen Business School[2].

IBIZ-Center har siden 2007 arbejdet for at øge anvendelsen af it i SMV. IBIZ-Center har i denne periode årligt været i direkte kontakt med ca. 2.500 virksomheder, hvorved centeret har opnået solid erfaring med at nedbryde SMV’s barrierer for optag af it og digital innovation. Herigennem har IBIZ-Center erfaret, at SMV ofte selv oplever, at det er en kolossal udfordring at indføre ny it-teknologi, som reelt fører til mere effektive arbejdsgange.

Det er IBIZ-Centerets erfaring, at SMV ofte oplever manglende: 1) overblik over eksisterende it-løsninger, 2) it-færdigheder til at anvende it-løsningerne samt 3) tid og lyst til at erstatte de anvendte løsninger, som væsentlige barrierer i deres forsøg på at anvende it i deres forretning. Dette fører ofte til, at SMV er tilbageholdende med at investere i ny it, hvorved fordelene ved digitalisering ikke opnås.

I perioden 2013-2015 fortsættes de fysiske arrangementer (45 årligt) rettet mod den brede gruppe af mindre virksomheder, der endnu ikke udnytter e-business i deres virksomhed. IBIZ-Center vil derudover videreudvikle www.ibiz-center.dk (hvor der i dag er 4.000 besøgende om måneden) med et it-læringsrum, indeholdende bl.a. læringsvideoer af forskellige systemer, nye cases samt en liste over it-uddannelsestilbud. IBIZ-Center vil endvidere udvikle et nyt dialogværktøj, ’behovsafklaring’, der skal hjælpe virksomhederne med at finde frem til den, for dem, rigtige it-løsning. I forlængelse heraf vil IBIZ-Center endeligt i 2013 udvikle et nyt og mere omfattende leverandørregister – med en oversigt over både it-rådgivere og it-leverandører.

IBIZ-Center samarbejder tæt med ca. 200 forskellige aktører, herunder eksempelvis lokale erhvervsråd, regionale væksthuse og lokale brancheorganisationer. På denne måde virker IBIZ-Center supporterende for lokale erhvervsfremmeaktører. Endelig samarbejder IBIZ-Center med offentlige myndigheder og brancheorganisationer som bl.a. Dansk Erhverv, DI, Håndværksrådet, GS1 og FDIH, der også udgør IBIZ-Centerets følgegruppe.  

[1] IT- Branchen og Dansk Erhverv marts 2012

[2] Copenhagen Business School (august 2011): Digitalization and productivity: http://www.itb.dk/everest/tmp/110824142322/Rapport_Digitalisering_og_produktivitet[1%5D.pdf