Indsats til fremme af kommercialisering af private opfindelser

Nikolaj Ilsted Bech

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 42.

Opfind nu - Medarbejdere

Indsats til fremme af kommercialisering af private opfindelser

Aktivitetsplan nr. X5 - 2016-18

Gode ideer, der skaber værdi, kan opstå mange steder og har et vigtigt fællestræk: Ideer opstår altid i ét menneske, i en borger. Opfinderrådgivningen er et unikt innovationstiltag, som ikke findes tilsvarende i andre lande.

Opfinderrådgivningen er en central del af det danske erhvervsfremmesystem og tilbyder helt almindelige borgere, forbrugere og arbejdstagere mulighed for at få rådgivning om, hvordan de kan realisere deres ideer til nye produkter, løsninger eller koncepter gennem salg af licensrettigheder til eksisterende virksomheder. Siden 1972 har borgere i Danmark haft landsdækkende adgang til fortrolig, uafhængig og gratis rådgivning med dette formål.

Hvert år rådgives mere end 5.000 mennesker i den tidlige idéfase, og ca. 1.000 unikke ideer/opfindelser modtager kortere eller længerevarende rådgivning med et handlingsorienteret og praksisnært fokus. I et samarbejde, hvor opfinderen spiller en meget aktiv rolle, undersøges, valideres og licenseres ca. 10-15 ideer årligt til virksomheder nationalt og internationalt.

Opfinderrådgivningens specielle ekspertise er licensering af ideer til eksisterende virksomheder. I en tid, hvor entreprenørskab og iværksætteri er i fokus som nogle af de væsentligste faktorer for den fremtidige vækst og jobskabelse, spiller Opfinderrådgivningen en væsentlig rolle for de ideer og opfindelser, som i stedet for traditionel virksomhedsopstart bedst muligt kan kommercialiseres i samarbejde med eksisterende virksomheder.

Virksomheders interesse for at involvere borgere, kunder etc. i deres innovationsproces er støt stigende, og det understøtter Opfinderrådgivningens arbejde. Her spiller Opfinderrådgivningen en afgørende rolle i mødet mellem opfinder og virksomhed og bidrager til at etablere de samarbejder og kontraktuelle forhold, som kan sikre en succesfuld kommercialisering af den enkelte ide.

Opfinderrådgivningens praksisnære tilgang til validering og kommercialisering af ideer er efterspurgt på tværs af hele uddannelsessektoren. Derfor har Opfinderrådgivningen siden 2011 systematisk tilbudt kurser, workshops og længerevarende træningsforløb under navnet 'Mindset Trainers' til elever, studerende og undervisere. Hvert år uddannes og trænes mere end 2.000 studerende i praksisnære innovationsmetoder og tilgange, der styrker den enkeltes mindset til at arbejde effektivt, eksperimenterende og markedsorienteret med deres ideer.

Hovedfokus i Mindset Trainers i perioden 2016-18 er strategiske samarbejder med seks videregående uddannelsesinstitutioner.

Opfinderrådgivningen i sin helhed bidrager til at:

  • Skabe produktion i Danmark og arbejdspladser i danske virksomheder via tilførsel af nye ideer til produkter, teknologier, services og forretningskoncepter.
  • Gøre værdiskabelse til en folkedisciplin ved at skabe en arena for anerkendelse af almindelige borgeres tilgang og motivation til at få nye ideer, hvilket bidrager til at øge innovationskraften i hele samfundet.
  • Løfte og aktivere idépotentialet for danske borgere gennem aktivt samarbejde om udvælgelse og modning af de markedsmæssigt interessante ideer.
  • Bidrage til, at danske borgere bliver bedre til at få ideer og arbejde effektivt og markedsnært med disse ved aktivt at tilbyde ’hjælp til selvhjælp’ i udviklingen og eksekveringen af deres ideer – kompetencer, som ikke alene er essentielle for at lykkes med egne gode ideer, men kompetencer, der ligeledes er efterspurgt på arbejdsmarkedet.
  • Adressere vigtigheden og værdien af en mere åben innovationstilgang – hvor ny viden og innovation ikke kun skabes inden for virksomhedens vægge, men i åben interaktion med brugere, borgere og kunder.

    Opfinderrådgivningen samt Mindset Trainers samarbejder koordineret med de væsentligste aktører i erhvervsfremmesystemet og med uddannelsessektoren. Kontinuerlig udvikling af samarbejdsmuligheder med andre relevante aktører er et konstant fokus.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.