Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Industrielle processer med vanddamp

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Industrielle processer med vanddamp

Aktivitetsplan nr. D5 - Resultatkontrakt 2007-2009 

Teknologisk Institut har gennem flere år arbejdet intensivt med udviklingen af optimale vanddampkom­pressorer til vakuumapplikationer. Kompressorerne er udviklet med fokus på køleapplikationer, men kan med modifikationer også anvendes effektivt til produktion af rent drikkevand fra havvand samt til tørring, inddampning og ‘cogeneration’ (samtidig produktion af varme, kulde og destil­leret vand).

Teknologisk Institut har importeret den grundlæggende teknologi og viden fra design af jetmotorer i Nordamerika, og gennem de sidste 10 år har Instituttet videreudviklet teknologien til det aktuelle formål. Der­ved besidder Teknologisk Institut i dag en unik spidskompetence på ver­dens­plan, da ingen andre virk­som­­heder eller videninstitutioner behersker sam­me viden om vakuumprocesser og roterende strømningsmaskiner til vanddamp under vakuum. Hvis potentialet i denne viden udnyttes kommercielt sam­men med danske virksomheder, vil Danmark og dansk erhvervsliv kunne opbygge en helt ny og verdensførende position på området.

En barriere for udnyttelsen og udbredelsen af vanddampkompression til oven­stående formål har gennem tiden været for ringe udvalg og kvalitet af vand­damp­kompressorer. De er enten for upålidelige og har for ringe virkningsgrader, eller også er de for store og dyre, eller de udgør en kombination af disse faktorer. Desuden er viden om rekompression og fordelene herved ikke almindelig kendt.

Formål
Formålet med denne aktivitetsplan er at opbygge den viden og de rela­tioner, der skal til for at udvikle og udbrede kendskabet til og demonstrere poten­tialet i
re­kompressionsteknologien med vanddamp. Dette vil primært ske sam­men med danske virksomheder, men også sammen med relevante udenlandske partnere.
 

  • Markedet for produktion af rent drikkevand med mekanisk vanddampkom­pression er internationalt, og potentialet er meget stort. Formålet med denne aktivitet er at opbygge et dansk ud­vik­lingsnetværk og igangsætte udvikling­en med en stor dansk virksomhed i samarbejde med en række små og mel­lemstore virksomheder.
  • Tørre- og inddampningsprocesser med rekomprimeret vanddamp under vakuum har ligeledes et væsentligt potentiale. Teknologien minimerer ener­giforbruget markant og skåner produktet i forhold til traditionel anvendt tek­nologi. Formålet med denne aktivitet er at udvikle nyt procesudstyr sammen med små og mellemstore danske virksomheder samt at forbedre virk­somhedernes konkurrenceevne ved afkortet procestid, øget produktkvalitet og innovation i forhold til nye processer og produkter.

Målgrupper

  • Målgrupper er danske og internationale projektudbydere, kompetenceklyng­er og videninstitutioner samt danske virksomheder, der arbejder med rote-rende strømningsmaskiner, procesanlæg og vandkvalitet.
  • Brugerne er industrier, hvor termiske processer indgår i produktionen. Her­under fx kemisk-, træ-, medicinalvare-, papir-, ler-, tekstil-, fødevare-, slam- og spildevandsindustrien.