Innovationstjek.dk

Knud Erik Hilding-Hamann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 21.

Innovationstjek af virksomheder

Innovationstjek.dk

Aktivitetsplan nr. X2 - Resultatkontrakt - 2013-15

Analyser[1] viser, at det kan betale sig at investere flere ressourcer i innovation, forskning og udvikling. Virksomheder, der samarbejder med videninstitutioner og løbende udvikler nye produkter, processer og services, opnår ganske enkelt en højere værditilvækst pr. medarbejder, end virksomheder der ikke gør. Alligevel tager den daglige drift fortsat det største fokus i mange danske SMV.

Innovationstjek.dk

Innovationsagenternes formål er netop at lave et fokusskifte i SMV og sætte innovation på dagsordenen gennem teknologisk viden og inspiration. Ordningen er et samarbejde, der går på tværs af alle ni GTS-institutter. Innovationsagenterne formår gennem opsøgende innovationsarbejde og mange års erfaring at møde SMV i øjenhøjde og tage fat i de mest presserende udfordringer. Igennem et 20 timers innovationstjek identificerer Innovationsagenten i samarbejde med virksomheden de indsatsområder, hvor anvendelse af viden og teknologiske løsninger kan styrke SMV’s konkurrencekraft og eksportmuligheder.

Innovationsagenterne samarbejder med universiteter, andre uddannelsesinstitutioner, innovationsnetværk, det samlede GTS-system samt brancheforeninger, private rådgivere og andre erhvervsfremmeaktører. Et samarbejde, der gør det nemmere at sætte SMV i kontakt med eksperter, der kan hjælpe dem videre med deres konkrete udfordringer.

De ca. 35 Innovationsagenter har siden 2007 gennemført mere end 2.000 innovationstjek, og gennemfører over de næste tre år 450 årlige innovationstjek i danske SMV med henblik på at afdække innovationsbehovet i den konkrete virksomhed, stimulere innovationslysten og være facilitator, så innovationspotentialet realiseres. Innovationsagenterne sikrer, at minimum 280 af disse SMV får etableret kontakt til relevante eksperter, der kan hjælpe virksomhederne med at gennemføre konkrete innovationsprojekter. Derudover henviser Innovationsagenterne til øvrige relevante tilbud i innovationssystemet, fx videnkupon og videnpilot.

Innovationsagenterne fungerer som innovationsmentorer og sparringspartnere for SMV med henblik på at styrke innovationskompetencen i ledelsen og sætte fokus på at udvikle evnen til, at virksomheden fremadrettet selv bliver i stand til at identificere deres innovationsbehov og reagere på det.