Intelligent anvendelse af IKT

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Intelligent anvendelse af IKT

Informations- og kommunikationsteknologien (IKT) kan anskues fra to synsvinkler. Den ene vinkel vedrører anvendelsen af IKT som et væsentligt element i udviklingen af virksomhedernes konkurrenceevne og innovation. Den anden vinkel vedrører udviklingen af IKT, hvor et stort antal danske virksomheder udvikler og producerer avanceret software og elektronik.

Intelligent anvendelse af IKT kan dels medvirke til at øge produktivitet og produktkvalitet, men åbner også op for andre og mere radikale former for innovation og udvikling, fx nye typer af produkter, nye forretningsmodeller, nye distributionsmetoder, nye former for services eller nye markedsføringskanaler.

På udviklingssiden er det afgørende for de danske IKT-virksomheders fortsatte konkurrenceevne, at de bevarer og udbygger et solidt greb om og overblik over teknologierne, og at de har adgang til den nyeste viden og de nyeste metoder på området.

Udviklingen af IKT forløber ad fl ere forskellige spor. IKT-understøttelsen af forretningsadministration og offentlig forvaltning er nu så integreret i effektivisering og udvikling af disse områder, at interessen for alvor begynder at samle sig om mulighederne for at tilpasse eksisterende systemer til konstant ændrede behov på en hurtig og effektiv måde. Produktiviteten i disse forandringsprocesser skal øges markant. Spørgsmålet om øget produktivitet vedrører derved ikke blot den tekniske software- og systemudvikling, men også det strategiske arbejde med behovsafklaring, kravspecifikation, begrebsfastlæggelse, sektorstandardisering m.m. som en integreret del af forretningsudviklingen.

Et andet væsentligt spor vedrører mængden af software i apparater og nedbrydningen af grænserne mellem hardware og software. Mængden af software i standard-chips stiger støt og gør det påkrævet med en metodemæssig oprustning i apparatindustrien i lighed med den udvikling, der startede inden for administrative softwaresystemer for år tilbage. Problemer i form af dårligere kvalitet og produktivitetsproblemer er allerede en realitet for mange virksomheder. Problemerne er størst for mindre og mellemstore virksomheder, som ikke har en stor global høj-volumen produktion til dækning af udviklingsomkostningerne.

De prioriterede udviklingsaktiviteter sigter imod at styrke Instituttets viden- og udviklingsmæssige grundlag med udgangspunkt i de IKT-områder, hvor Instituttet i forvejen står stærkt, og hvor der er et væsentligt markedspotentiale på lidt længere sigt.