Manufacturing materials

Olivier  Jay

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 13.

Manufacturing materials

Manufacturing materials

Aktivitetsplan nr. B2 - Resultatkontrakt - 2013-15

Den danske fremstillingsindustri træffer løbende komplicerede valg om egnede materialer og produktionsteknikker. Det drejer sig for eksempel om elektriske, termiske, dynamiske, piezoelektriske, magnetiske og korrosive egenskaber.  Traditionelt set vælges et materiale med et passende kompromis af egenskaber ud fra tilgængelige materialer. Moderne avancerede produktionsteknikker åbner imidlertid op for at designe nye materialer med præcis de ønskede egenskaber. Ved at udvikle nye avancerede materialer baseret på en kobling af Key Enabling Technologies med industriens traditionelle procesudstyr skabes der grundlag for at udvikle high-end produkter med unikke egenskaber, og virksomhedernes konkurrenceevne styrkes. Aktivitetsplanen spænder hele vejen fra design og simulering over produktion til kvalitetssikring af sådanne avancerede materialer. Konkret er aktivitetsplanen bygget op omkring følgende syv aktiviteter:

Aktivitet 1: Udvikling af nye additive manufacturing teknologier, herunder graduerede og strukturerede materialer. Aktiviteten omfatter også materialeudvikling og parameteroptimering i forhold til for eksempel magnetiske, elektriske og piezoelektriske egenskaber i forbindelse med additive manufacturing.

Aktivitet 2: Udvikling af nye graduerede polymerbaserede materialer. Der udvikles produktionsprocesser inden for polymerfremstilling og metal-kompositmatricer, herunder in-situ dannelse af partikler samt in-situ polymerisation af polymermatricen. Teknologierne muliggør en høj grad af præcision i materialearkitekturen ved at kontrollere kemien i matricen, grænsefladen samt integrerede funktionelle nanopartikler.

Aktivitet 3: Udvikling af høj-temperatur superledere. Produktionsteknikken bag fremstilling af YBCO høj-temperatur superledere skal udvikles til en produktionsrelevant proces i samarbejde med udviklingsområdets stærkeste europæiske centre.

Aktivitet 4: Udvikling af tekstile hybridmaterialer hvor det er samspillet mellem kombinationer af fibre, fiberegenskaberne og tekstilfremstillingsmetoderne, der resulterer i unikke funktionelle egenskaber, der tilpasser sig påvirkninger fra omgivelserne. Eksempler kan være ændring af stivhed ved stødpåvirkning, udseende og kulør, taktile egenskaber ved berøring samt form og selvbevægelighed.

Aktivitet 5: Udvikling af analyse- og karakteriseringsteknikker, der kan danne grundlag for et højt niveau af multiskalakontrol af materialearkitekturen. Disse teknikker omfatter bl.a. di-elektrisk spektroskopi, µCT skanning, intelligente visionsystemer mv. Opbygning af viden om revneudbredelse i metal og kompositmaterialer, samt udvikling af nye måleteknikker, bl.a. baseret på akustiske metoder, til at afsløre egenspændinger og materialefejl.

Aktivitet 6: Simulering af ikke-lineære materialer, graduerede materialer og mikro-strukturerede materialer.

Aktivitet 7: International videnhjemtagning og internationalt forsknings- og netværkssamarbejde med de større industrinetværk og førende universiteter og videncentre i både Danmark og udlandet.

De primære målgrupper vil være:

  • Underleverandører til fly, forsvar og rumindustrien
  • Sikkerheds- og beskyttelsesindustrien
  • Producenter af high-end produkter til den kreative industri og forbrugere
  • Fremstillingsvirksomheder, hvor vægt/styrke-egenskaber er en væsentlig parameter
  • Producenter af højteknologiske superledende og magnetiske produkter
  • Medikovirksomheder.