Metrologi og måleteknisk support

Jan  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 36.

Metrologi og måleteknisk support

Metrologi og måleteknisk support

Aktivitetsplan nr. H1 - Resultatkontrakt - 2013-15

Velfungerende og effektive produkter og processer forudsætter kendskab til og udnyttelse af metrologi, dvs. sporbarhed til anerkendte referencer samt kendskab til sensorer, måleudstyr og måleprocesser, herunder hvordan måledataene overføres og håndteres. Mange produktionsvirksomheder står dagligt over for store måletekniske udfordringer, da deres målebetingelser langt fra er ideale. Derfor efterspørges avancerede front-end metrologiske services, hvor fokus er på målestrategi: at målingerne sker de ’rigtige steder’, dvs. hvor de er mest repræsentative, og hvor den usikkerhed, der i praksis kan opnås, er kendt. Den innovative SMV ønsker effektiv videnoverførsel og laboratorieydelser generelt, mens industriens frontvirksomheder ønsker måleteknisk sparring på allerhøjeste niveau og uddannelse af deres medarbejdere.

Teknologisk Institut har på metrologiområdet hovedfokus på energi, miljø og klima, samt mediko, sundhed og velfærd, dvs. områder, som i høj grad har relevans for dansk udvikling, produktion og beskæftigelse. Et særligt rationale er de mere end 400 danske måleudstyrsfabrikanter, heraf langt størsteparten SMV.

Teknologisk Institut er af Sikkerhedsstyrelsen udpeget som nationalt metrologilaboratorium (MI) på områderne temperatur, geometri, vandflow og lufthastighed (anemometri). Udbygning af rollen som MI er en del af aktiviteten, ligesom ovennævnte fokusområder giver særlige udfordringer, fx måling af fugt i materialer samt dynamiske målinger og sensornetværk i forbindelse med Smart Grid.

Herudover er sigtet udvikling af nye metrologiske infrastrukturydelser for krævende produkter og processer, blandt andet vedrørende målingers udførelse, repræsentativitet, pålidelighed og måleusikkerhed i praktiske applikationer. Endelig er efteruddannelse af medarbejdere i danske produktionsvirksomheder samt udbud af ringkalibreringer for at hjælpe industriens laboratorier med kvalitetssikringen af deres egne målinger vigtige elementer i metrologistrategien.

Samlet dækker ydelserne: temperatur, vand- og energiflow, lufthastighed, materialefugt, geometriske målinger – herunder anvendelse af CT-scanning, sensornetværk og -kommunikation samt sammenhængende måleteknisk efteruddannelse.

Indsatsen tager afsæt i Danmarks internationale metrologisamarbejde. Her samarbejdes der nationalt gennem organisationen DANIAmet, samt med FORCE Technology i det etablerede ’centre of excellence’ Flowcenter Danmark. Internationalt er fokus det europæiske EURAMET samt deltagelse i det europæiske metrologiprogram EMRP – hvor Instituttets brede virke med gode virksomhedsrelationer har vist sig fordelagtig.

De nye metrologiydelser udvikles sammen med virksomheder fra Instituttets brede berøringsflade, dvs. danske producenter af måleudstyr samt produktions- og procesvirksomheder i almindelighed – såvel SMV som store. Desuden er mange servicevirksomheder samt forsyningsselskaber, erhvervsskoler, styrelser og myndigheder væsentlige samarbejdspartnere, ligesom fx DI spiller en aktiv rolle på dette felt. Forskningsmæssigt retter samarbejdet sig især mod DFM, DTU og Aarhus Universitet samt udenlandske EURAMET-partnere, fx PTB, NPL, NLE, CETIAT og INRIM.