Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Metrologi

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Metrologi

Aktivitetsplan nr. E2 - Resultatkontrakt 2007-2009 

Aktiviteten tager udgangspunkt i de af Erhvervs- og Boligministeriet udpegede nationale referencelaboratorier på Teknologisk Institut. Disse laboratorier omfatter pt. vandflow, temperatur og geometri og har til opgave at udvikle og vedligeholde udstyr på højeste måletekniske niveau.

Aktiviteten tager afsæt i industriens behov og er tilpasset visionerne udstukket i ’Dansk Metrologi 2006+3’. Denne handlingsplan er udarbejdet i samarbejde mellem de GTS-institutter, der virker inden for metrologi og Dansk Industri med henblik på at styrke de nationale laboratorier.

Formål
Aktiviteten adresserer industriens behov for nye ydelser og laboratoriefaciliteter til brug i forbindelse med kvalitetssikring og udvikling af nye produkter. Nye teknologier implementeres i samarbejde med end-users, fx Danfoss, GN-Resound, Aarhus Kommunehospital og UnoMedical for at ramme behovene så præcist som muligt. Den videnopbygning, der er nødvendigt for at nå målene, etableres ved samarbejde med danske og udenlandske forskningsinstitutioner. Endvidere indgår aktiviteten i forbindelse med et mere permanent samarbejde, der er under etablering med Ingeniørhøjskolen i Aarhus og Aarhus Universitet.

Aktiviteten omfatter herudover den metrologiske indsats (fx i form af deltagelse i key-comparisons og internationale fora), der er et krav for at sikre den nødvendige internationale anerkendelse af de nationale laboratorier.

I handlingsplanen ‘Dansk Metrologi 2006+3’, foreslås etableret et internationalt orienteret ‘Centre of excellence’ for flowmålinger med udgangspunkt i et samarbejde mellem FORCE Technology og Teknologisk Institut. Et skridt på vejen mod et sådant center er et led i den beskrevne aktivitet, bl.a. udmøntet i afholdelse af en årlig workshop.

Målgruppe
Målgruppen for de udviklede ydelser og produkter er et bredt udsnit af industrien ikke mindst SMV’erne og forsyningsvirksomhederne. Traditionelt har metrologi været en essentiel faktor i forbindelse med virksomhedernes kvalitetssikring af deres produkter samt opnåelse af international accept af disse, men metrologi indgår i højere og højere grad som et vigtigt element i produktudviklingen, hvor præcisionsmåleteknik og løbende karakterisering af prototyperne ofte medvirker til store besparelser i udviklingsfasen. Eksempler herpå findes fx inden for medicoteknik og i forbindelse med sensorudvikling samt nano- og mikroteknologi.