Mikrobiologiske metoder - højdepunkter fra 2020

Birgit Groth Storgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 42.

minuion2

Mikrobiologiske metoder - højdepunkter fra 2020

Vi følger med i udbuddet af nye mikrobiologiske metoder på markedet, holder øje med udviklingen i zoonoser​, deltager i NMKL metodeudvikling og hjemtager ny viden fra internationale konferencer. 

DMRI har i 2020 indkørt en bioburden-metode til test af lavkimholdige produkter, og vi er kommet længere i arbejdet med at gøre sekventering til ”hvermandseje”, hvilket blev præsenteret på den virtuelle konference ”Fremtidens fødevareproduktion” i november (Titel ”Fremtidens Proceskontrol”). 


Test af metoder
Bioburden – produkter med (meget) lavt kimtal
Bioburden er en ISO standardmetode (DS/EN ISO 11737-1:2018) til analyse af bl.a. medicinske sundhedsprodukter og udstyr. Metoden er dermed ikke en ny metode, men DMRI har indkørt metoden i laboratoriet til analyse af lavkimholdige fødevarer. Metoden kan også bruges til analyse af emballage, miljøprøver m.m. Metoden er baseret på filtrering af en vandig opløsning med efterfølgende inkubering af filtratet på relevante dyrkningsmedier. Gevinsten er, at der med filtreringstrinnet kan opnås en højere følsomhed sammenlignet med gængs dyrkning på medierne. 

Sekventering et skridt nærmere implementering i fødevarevirksomheder
Med Next Generation Sequencing (NGS) er vi gået fra store dyre analyseinstrumenter til de små håndholdte devises. Udviklingen går stærkt, og seneste produkt på hylden er engangsflowceller kaldet Flongles, der bruges sammen med fx Minion. Fordelen er, at den er billigere end gængse flowceller, dermed er sekventering kommet ned på et prisniveau, hvor mange flere kan være med! Vi testede Flongles og fandt, at kvaliteten af sekventeringen generelt er god.

 

Udvikling i zoonoser 
Den danske zoonoserapport fra DTU Fødevareinstituttet viser, at der i 2019 blev registreret 1.929 tilfælde af fødevarebårne sygdomstilfælde, og top fem zoonoser var:

  1. Norovirus (37%)
  2. Clostridium perfringens (20%)
  3. Campylobacter (18%)
  4. Salmonella serotyper andre end Typhimurium (10%)
  5. Salmonella Typhimurium (10%)

Læs mere i zoonoserapporten fra DTU Food.


I Europa blev der i 2019 rapporteret 5.175 fødevarebårne udbrud, hvilket er et fald på 12,3% i forhold til 2018. Top fem zoonoser var:

1. Campylobacter

2. Salmonella

3. Escherichia coli

4. Yersinia

5. Listeria

Læs mere i EFSA's zoonoserapport (2019) 

 

Der har ikke været afholdt internationale konferencer indenfor det mikrobiologiske felt i 2020. 

 

Nyt fra NMKL

NMKL (Nordisk metodikkomité for næringsmidler) arbejder løbende på opdatering af eksisterende analysemetoder samt udarbejdelse/certificering af nye metoder. Det kan fremhæves, at to mikrobiologiske NMKL-metoder er blevet opdateret:

  • Presumptive Shigella spp. Detection in foods (NMKL method No. 151, 2019).
  • Escherichia coli O157. Detection in food and animal feed (NMKL method No. 164, 2019)

Desuden har generalsekretariatet i efteråret 2020 skiftet placering fra DTU til Havforskningsinstituttet, Institute of Marine Research, Bergen, Norge. NMKL intra via DTU's hjemmeside er aktiv, indtil det nye sekretariat får opbygget deres egen hjemmeside. 

 

Læs mere i DMRI's årsrapport over projektet "Nye mikrobiologiske metoder"  

 

Det beskrevne arbejde i denne artikel er finansieret af Svineafgiftsfonden og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.