Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Miljø- og energiteknologier til landbruget

Andras  Splidt

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 06.

Miljø- og energiteknologier til landbruget

Aktivitetsplan nr. D2 - Resultatkontrakt 2007-2009 

Dansk landbrug er en væsentlig global fødevareeksportør og bidrager tillige med tusindvis af danske arbejdspladser. Antallet af beskæftigede inden for den primære landbrugsproduktion har været faldende i en årrække, hvorimod der inden for brancher, der er afledt af landbrugsproduktionen, opstår mange nye små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og dermed også flere arbejdspladser. Ca. 35 mio. tons husdyrgødning pr. år er et biprodukt, som kræver en forsvarlig håndtering, således at nabogener og miljøproblemer minimeres.

Danmark står stærkt i den globale udvikling inden for energi- og miljøteknologi. Dette skyldes en globalt set stram miljølovgivning i Danmark, som vi vil kunne udnytte på et stigende globalt marked. Den stigende animalske produktion er også i udlandet koncentreret på meget store specialiserede landbrugsindustrier, som typisk vil efterspørge teknologier til bl.a. håndtering af husdyrgødning. Alene inden for teknologier til udnyttelse af husdyrgødning og biomasse er der opgjort et markedspotentiale i Danmark svarende til i størrelsesorden 10.000 arbejdspladser.

Dialog med erhvervet, primært teknologiproducenter, har klart dokumenteret et hidtil udækket behov for metoder til test og dokumentation af teknologier og produkter relateret til håndtering af husdyrgødning. Dette aspekt, der vurderes af virksomhederne at være en forudsætning for at udnytte markedspotentialet nationalt såvel som internationalt, adresseres ligeledes i projektet.

Formål
Formålet med projektet er at bidrage til at forbedre mulighederne for vækst og udvikling for SMV’er, der leverer miljø- og energiteknologi til landbrugssektoren. Der vælges at fokusere på en række nøje udvalgte nøgleområder, der har høj prioritet både set fra landbrugets og samfundets synsvinkel. Med de udviklede innovative metoder opnås, at de teknologier, der indføres, er optimeret med hensyn til funktion, men også med hensyn til at minimere de samlede udgifter gennem en værdiforøgelse ved anvendelse af restprodukter, der modsvarer øgede drifts- og etableringsudgifter.

Målgruppe
Målgruppen er virksomheder, der leverer teknologi og koncepter til landbrugssektoren i bred forstand. Specielt er aktivitetsplanen rettet mod virksomheder, der leverer teknologi til håndtering af de store mængder husdyrgødning, der udgør et problematisk affaldsprodukt ved moderne landbrug. Dette dækker også virksomheder, der leverer løsninger på de forskellige miljøproblemer, der er afledt heraf. Typer af leverandører til landbruget omfatter eksempelvis ventilationsvirksomheder, leverandører af miljøteknologi og virksomheder inden for energi- og transportsektorerne.

Desuden er selve landbruget og dets organisationer målgruppe for aktivitetsplanen. Gennem et udbygget samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning sikres det, at de opnåede resultater formidles til landmændene, dvs. slutbrugerne, der således gøres bekendt med de nyeste teknologiske landvindinger. Dansk Landbrugsrådgivning varetager udover formidling også afprøvning af nye koncepter og ideer.