Nano-baserede energimaterialer og -systemer

Christian  Kallesøe

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 70.

Nanomaterialer

Nano-baserede energimaterialer og -systemer

Aktivitetsplan nr. B1 - Resultatkontrakt - 2013-15

Internationale rapporter peger entydigt på, at intensiv industriel udnyttelse af nanoteknologi er en afgørende forudsætning for udvikling af fremtidens energisystemer.  Den internationale vurdering af fx brændselscelleteknologien er:”fuel cells are an important enabling technology for the nations’ energy portfolio and have the potential to revolutionize the way we power our nation” (Department of Energy, US). Nationalt er der stærk politisk og samfundsmæssig fokus på innovativ udvikling og implementering af nye vedvarende grønne energiteknologier. Det erhvervsmæssige rationale er klart: Dansk Industri forventer en energieksport på 200 mia. kr. pr. år i 2020. Vindteknologi står for broderparten af eksporten. Brændselscelleteknologi kunne blive det næste eksportben i den grønne økonomi med en skønnet markedsandel på 5-10 mia. kr. leveret ikke mindst af små og mellemstore virksomheder.

Nano-baserede energimaterialer- og systemer

Aktivitetsplanen skal understøtte danske virksomheders muligheder for udnyttelse og kommercialisering af nanoteknologi i energisystemer og gasrensningssystemer. Aktivitetsplanen udfylder gabet imellem universiteternes nanoscience-tilgang og den danske industrisektors systemtilgang og gabet imellem potentielt banebrydende nanoteknologi og traditionelle teknologier dækkende skalaområdet nano-mikro-makro. Der tages udgangspunkt i strategiske alliancer og samarbejder med stærke forskningsmiljøer, internationale forskningsnetværk og en second-to-none laboratorie-/procesudstyrsinfrastruktur. Aktivitetsplanen adresserer en række væsentlige problemstillinger og udfordringer knyttet til den industrielle udnyttelse af vedvarende energiteknologier.

Hovedlinjerne i aktivitetsplanen er:

  1. Udvikling af en model for en innovations- og forretningsstrategi for SMV’s udnyttelse af Key Enabling Technologies (KET’s) i energisystemer, hvilket repræsenterer en helt ny tilgang.
  2. Etablering af en teknologibørs, hvor virksomhederne i målgruppen kan byde ind med applikationer, og hvor en miljøvenlig og bæredygtig energiløsning kan addere værdi til eksisterende produkter, levere innovationskryds og herigennem bidrage til at skabe en række helt nye produkter. 

Aktivitetsplanen er rettet mod de virksomheder, der arbejder med udvikling af brændselsceller, teknologileverandører inden for energi- og transportsektoren, samt virksomheder der med fordel kan substituere den nuværende energikilde i deres produkter med en brændselscelle.

Det forskningstekniske rationale er at samle og udbygge en platform for industriel udnyttelse af nano-baserede energimaterialer og -systemer. Platformen skal drive den teknologiske udvikling og supportere danske virksomheder med henblik på at udnytte miljøvenlige og bæredygtige energikilder i fremtidens produkter – et område med stor international bevågenhed ikke mindst i kraft af et stort kommercielt potentiale og stærke samfundsmæssige behov for grøn energiteknologi.

Målgruppen omfatter virksomheder, der arbejder med:

  • Udvikling af brændselsceller og katalytisk gasrensning
  • Teknologi inden for energi- og transportsektoren
  • Nye energiteknologier
  • Energikrævende medicinske måleinstrumenter og trådløs sensorteknologi
  • Udvikling af intelligente autonome velfærdsrobotter.