Ny løsning til objektiv rengøringskontrol

Gry Carl Terrell

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 13.

ff

Ny løsning til objektiv rengøringskontrol

Vi undersøger muligheden for at måle snavsede overflader med hyperspektral vision. Resultaterne er lovende, men der skal stadig udføres en del forskning, inden der er en løsning til industrien.

Fødevareindustrien efterspørger hurtige og objektive metoder til evaluering af, om rengøringen er acceptabel. Sådanne metoder vil være relevante både i forhold til verifikation af den daglige rengøring og for at kunne teste, om nye produkter eller nye metoder sikrer samme rengøringsniveau som de eksisterende metoder.

Vi har udført præliminære forsøg i UV- og NIR-områderne, og der er lovende resultater, som indikerer, at graden af tilsmudsning kan detekteres og registres med hyperspektral vision. Metoderne vil nu blive vurderet og justeret for at undersøge, hvordan disse målinger kan udnyttes til at understøtte den nuværende rengøringskontrol og måske på sigt helt erstatte den nuværende objektive kontrol eller dele af den.

Læs mere om hyperspektral vision

Rengøringskontrollen er i dag primært visuel, suppleret med mikrobiologiske hygiejneprøver – begge dele er tidskrævende og ressourcetunge opgaver. Den visuelle kontrol kan nemt blive præget af en vis subjektivitet, afhængigt af hvem der udfører inspektionen, og hygiejneprøverne vil ofte være så sporadisk foretaget, at resultaterne næppe kan bruges til at monitorere virksomhedens almene renhedsniveau. Det vil derfor være fordelagtigt at finde en løsning, der dels kan foretage en objektiv vurdering af rengøringen, dels kan foretage systematiske og hyppige målinger uden at øge omkostningerne for virksomhederne.

nørd